Ηράκλειο, 3-2- 2022

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους κ.κ. Υπουργούς

 Τουρισμού

Παιδείας και Θρησκευμάτων

Θέμα: Προβλήματα λειτουργίας στο ΙΕΚ Τουριστικών Επαγγελμάτων Κέρκυρας

Οι εκπρόσωποι των σπουδαστών του  ΙΕΚ Τουριστικών Επαγγελμάτων Κέρκυρας  με επιστολή τους μας ενημέρωσαν για την πολύ δύσκολη κατάσταση που εμποδίζει ουσιαστικά τη λειτουργία του ΙΕΚ.

Συγκεκριμένα αναφέρουν ότι την περίοδο αυτή:

1) Δεν λειτουργούν τα εργαστήρια γιατί δεν υπάρχουν προμήθειες τροφίμων και δεν έχουν γίνει οι απαραίτητες ενέργειες ώστε να πάρουν την άδεια από ηλεκτρολόγο – μηχανικό για την καταλληλότητα τους.

2) Δεν υπάρχει φροντίδα καθαριότητας του κτηρίου.

3) Έχουν έρθει τρεις ΙΔΟΧ αλλά δεν έχει καλυφθεί η 4η θέση του ΠΕ Πληροφορικής ούτε έχουν γίνει ενέργειες για εξωτερικό  συνεργάτη, με συνέπεια να μην μπορούν να επιλυθούν προβλήματα των ηλεκτρονικών υπολογιστών και να μη μπορούν να εκδοθούν σημαντικά έγγραφα για τους σπουδαστές ή βεβαιώσεις παρακολούθησης των αποφοίτων.

4) Δεν υπάρχει επαρκής αριθμός ξενόγλωσσων καθηγητών για να καλυφθούν οι ανάγκες όλων των τμημάτων της σχολής   με κίνδυνο να χαθεί  το εξάμηνο το οποίο τελειώνει στις 4 Φεβρουαρίου. Επισημαίνεται, ότι υπάρχει ένα τμήμα που δεν έχει κάνει καθόλου Αγγλικά, μέχρι τις 19 Ιανουαρίου.

5) Αποσπάστηκε από το ΙΕΚ Θεσσαλονίκης ένας εκπαιδευτικός  ο οποίος εφαρμόζει παράτυπες πρακτικές, καθώς ζήτησε από την καθηγήτρια Αγγλικών να εργαστεί πολλές ώρες πάνω από το ωράριο της σύμβασης της οδηγώντας τη σε παραίτηση, απαιτεί να γίνει το μάθημα με τηλεκπαίδευση εκτός ωραρίου λειτουργίας της Σχολής ακόμη και με εικονική παρουσία, καθώς πολλοί σπουδαστές το απόγευμα εργάζονται και γενικά αντί για λύσεις στα προβλήματα προσθέτει και νέα.

Δεδομένου ότι το ΙΕΚ Τουριστικών Επαγγελμάτων Κέρκυρας πρέπει να λειτουργεί και να λειτουργεί σωστά, αντάξια με την Ιστορία του και την προσφορά του στον τόπο.

Δεδομένου ότι τα παραπάνω αποτελούν ζωτικές ανάγκες απόλυτης προτεραιότητας καθώς οι σπουδές στο ΙΕΚ τους εξοπλίζουν για το εργασιακό τους μέλλον αλλά ταυτόχρονα είναι και μια σοβαρή επένδυση στο τουριστικό μέλλον του νησιού και της χώρας.

 

Ερωτάσθε κ.κ. Υπουργοί:

Θα καλυφθούν με επάρκεια οι θέσεις του διοικητικού προσωπικού και των καθηγητών και άμεσα των καθηγητών ξένων γλωσσών, ώστε όλα τα τμήματα να μπορούν να παρακολουθήσουν τα αναγκαία μαθήματα;

Θα δοθεί άμεσα λύση με την καθαριότητα, τις προμήθειες, τη λειτουργία των εργαστηρίων;

Ποια είναι τα σχέδια σας για το ΙΕΚ Τουριστικών Επαγγελμάτων Κέρκυρας και ποιες οι άμεσες ενέργειές σας;

Για ποιον λόγο υπάρχει αυτή απαξίωση προς τις τουριστικές σχολές;

Γιατί επιτρέπονται τέτοια συμπεριφορές, από συγκεκριμένο άτομο του διδακτικού προσωπικού; Ποιος είναι ο θεσμικός του ρόλος;

 

 

Ο ερωτών βουλευτής

 

Γεώργιος Λογιάδης