Ηράκλειο, 24-1-2022

ΕΡΩΤΗΣΗ

Ερώτηση προς την κα. Υπουργό Παιδείας και θρησκευμάτων

Θέμα: Κατάργηση της Τράπεζας Θεμάτων και της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής για τα Εσπερινά σχολεία

Με ανακοίνωση της η Ένωση Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (ΕΛΜΕ) Ηρακλείου ζητά τη στήριξη των Εσπερινών Σχολείων, και αναφέρει ότι ο θεσμός του Εσπερινού Σχολείου στοχεύει στην αντιμετώπιση εκπαιδευτικών αναγκών παιδιών και ενηλίκων που λόγω εργασίας δεν έχουν τη δυνατότητα να φοιτήσουν σε Ημερήσια Γυμνάσια και Λύκεια.

Επισημαίνουν, ότι η παροχή εκπαίδευσης και τίτλων σπουδών στις συγκεκριμένες ομάδες του πληθυσμού αναβαθμίζει το γνωστικό επίπεδο αυτών των ανθρώπων και συνιστά δείκτη πολιτισμού για την κοινωνία και την Πολιτεία.

Παρόλα αυτά, όμως τα Εσπερινά Σχολεία δεν τυγχάνουν της πρέπουσας αντιμετώπισης από τις πολιτικές ηγεσίες του Υπουργείου Παιδείας, αφού τα κενά σε καθηγητές είναι πολλά, ακόμα και αρκετές εβδομάδες μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς, απόρροια ασφαλώς και της γενικότερης πολιτικής αδιοριστίας στην Εκπαίδευση. Επιπλέον, τονίζεται ότι δεν έχει δρομολογηθεί ένας ειδικός σχεδιασμός για τα βιβλία, την ύλη, το πρόγραμμα σπουδών κλπ., πέρα από κάποιες μειώσεις στη διάρκεια της διδακτικής ώρας και στον αριθμό ορισμένων μαθημάτων.

Στα παραπάνω έρχεται να προστεθεί η Τράπεζα Θεμάτων (Τ.Θ.), ένας θεσμός που δοκιμάστηκε το 2014 και απέτυχε. Παρόμοια αποτελέσματα – με επιπτώσεις και στα Πανεπιστήμια – είχε η εφαρμογή της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (ΕΒΕ), κάτι που η εκπαιδευτική κοινότητα σύσσωμη έχει απαιτήσει την κατάργηση και των δύο θεσμών ως ταξικών, αντιεκπαιδευτικών και αντιπαιδαγωγικών. Όμως η εφαρμογή της Τ.Θ. και της ΕΒΕ στα Εσπερινά Λύκεια εντείνει τις ταξικές ανισότητες και αποθαρρύνει ανθρώπους με δίψα για μάθηση να σπουδάσουν.

Οι ΕΛΜΕ Ηρακλείου ζητάει:

  • Την κατάργηση της Τράπεζας Θεμάτων και της ΕΒΕ για όλο το φάσμα της Εκπαίδευσης και οπωσδήποτε για τον θεσμό των Εσπερινών Λυκείων. Να παραμείνει ως είχε η ποσόστωση του 1% για τις πανελλαδικές, «απαλλαγμένη» από την ΕΒΕ.
  • Προσαρμογή και διαφοροποίηση του προγράμματος σπουδών και της ύλης, τουλάχιστον για τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν οι ενήλικες μαθητές. Επικαιροποίηση και εκσυγχρονισμός των σχολικών εγχειριδίων.
  • Ειδικές ρυθμίσεις και άδειες για τους μαθητές των Εσπερινών Σχολείων που είτε θα τους διευκολύνουν στη φοίτηση στο σχολείο και στην εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, είτε θα ενθαρρύνουν εργαζόμενους χωρίς απολυτήριο να επιδιώξουν να το αποκτήσουν.
  • Πολύπλευρη στήριξη του θεσμού των Εσπερινών Σχολείων με επαρκές διδακτικό προσωπικό, προσωπικό καθαριότητας και υλικοτεχνικές υποδομές.

Ερωτάσθε κα. Υπουργέ:

Θα ικανοποιήσετε τα αιτήματα της ΕΛΜΕ;

 

 

 

Ο ερωτών βουλευτής

 

Γεώργιος Λογιάδης