Ηράκλειο, 11-1-2022

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους κ.κ. Υπουργούς

Οικονομικών

Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Εσωτερικών

 

Θέμα: Ενεργειακή Κρίση – Πρόταση Δέσμης Μέτρων για τους Ο.Τ.Α.

 

Σε επιστολή της η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κρήτης αναφέρει ότι η «σφοδρότητα» με την οποία η ενεργειακή κρίση πλήττει τους πολίτες και τις επαγγελματικές δραστηριότητες με τη συνεχιζόμενη αλματώδη αύξηση του ενεργειακού κόστους, ανατρέπει τα οικονομικά δεδομένα των Ο.Τ.Α. και των Δ.Ε.Υ.Α. και αποτελεί μια ακόμα δυσβάστακτη επιβάρυνση για τα νοικοκυριά, τους αγρότες και τις επιχειρήσεις. Η ΠΕΔ Κρήτης έχει ήδη καταθέσει πρόταση δέσμης μέτρων που θεωρεί ότι μπορεί να συμβάλλει στην αντιμετώπιση των νέων δυσκολιών, κατά τρόπο αποτελεσματικό και απόλυτα δίκαιο.

Συγκεκριμένα:

➢ Υπαγωγή των Δ.Ε.Υ.Α. και των Δήμων σε τιμολόγια ρεύματος χωρίς ρήτρα αναπροσαρμογής και συμπερίληψη τους στους δικαιούχους μειωμένου ΕΤΜΕΑΡ.

➢ Μείωση του ΦΠΑ στο νερό από 13% στο 6%, ούτως ώστε να μην μετακινηθεί το λειτουργικό κόστος στους καταναλωτές.

➢ Η τιμή του ρεύματος για καταναλώσεις άρδευσης να είναι αντίστοιχες στα τιμολόγια των ΤΟΕΒ.

➢Ουσιαστικά κίνητρα για την ίδρυση και λειτουργία ενεργειακών κοινοτήτων, όπως αυτές θεσπίζονται μέσω του Νόμου 4513/2018, με θεσμικές αλλαγές που θα διευκολύνουν και θα επιταχύνουν την αδειοδότηση και σύνδεση τους με το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας.

➢ Εφαρμογή των κανόνων ίσης μεταχείρισης για όλους τους χρήστες αρδευτικού ύδατος σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 2295/26.6.2013 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και το υπ’ αριθ. 110646/15.10.2013 έγγραφο του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

➢ Η πρόβλεψη και η υλοποίηση άμεσα χρηματοδοτικών εργαλείων κάνοντας χρήση των πόρων του ΕΣΠΑ 2021-2027 και του Ταμείου Ανάκαμψης προκειμένου να διασφαλιστεί η χρηματοδότηση τέτοιων εγχειρημάτων με ευνοϊκούς όρους, χρήζει άμεσης διευθέτησης.

➢ Τέλος, η έκτακτη χρηματοδότηση των Ο.Τ.Α. αποτελεί μονόδρομο για να αντιμετωπίσουν μέρος των επιβαρύνσεων που προκύπτουν και από την ενεργειακή κρίση.

 

Ερωτάσθε κ.κ. Υπουργοί:

 

Θα λάβετε υπόψιν σας τα προτεινόμενα μέτρα που προτείνει η ΠΕΔ Κρήτης ώστε να αντιμετωπιστούν οι δυσκολίες;

 

Ο ερωτών βουλευτής

 

Γεώργιος Λογιάδης