Ηράκλειο, 16-12-2021

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς την κα. Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων

Θέμα: Οδηγούνται  σε κλείσιμο τα  ΚΔΒΜ-1

Σε δελτίο τύπου η Πανελλήνια Ένωση Κέντρων Μάθησης – ΠΕΚΕΜ αναφέρει ως εκπρόσωπος όλων των μελών της, καθώς και μεμονωμένες επιχειρήσεις λειτουργίας Κέντρων Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα (ΚΔΒΜ-1), υπέβαλαν στις 24.11.2021 στο Συμβούλιο της Επικρατείας αίτηση ακυρώσεως και αίτηση αναστολής κατά της απόφασης του Γ.Γ. Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης & Νεολαίας του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων, κατά το μέρος που με αυτήν υποχρεούνται τα λειτουργούντα ΚΔΒΜ-1, με την απειλή ανάκλησης της άδειάς τους, να προσαρμοστούν στις διατάξεις του Ν. 4763/2020 εντός της ασφυκτικής και απολύτως ανέφικτης προθεσμίας ελάχιστων ημερών έως τις 30.11.2021.

Η απόφαση του Γ.Γ. εκδόθηκε μόλις στις 5 Νοεμβρίου, ενώ τα αναγκαία έντυπα για την υποβολή αίτησης αναρτήθηκαν στο πληροφοριακό σύστημα «ΙΡΙΣ» του Μητρώου Αδειοδότησης των ΚΔΒΜ-1 μόλις στις 17 και στις 26 Νοεμβρίου, με διόρθωση στις 29. Είναι προφανές ότι η τήρηση της προθεσμίας είναι απολύτως ανέφικτη. Τα ΚΔΒΜ-1 θεωρούν ότι δεν δεσμεύονται από την απόφαση, αφού «ουδείς υποχρεούται στα αδύνατα», και επομένως θα συνεχίσουν να λειτουργούν νομίμως και μετά την 1η Δεκεμβρίου.

Επίσης, αναφέρουν ότι οι προϋποθέσεις που τάσσονται στα ΚΔΒΜ-1 για την προσαρμογή τους στο νέο νόμο είναι υπέρμετρα γραφειοκρατικές, δυσβάστακτες, εξοντωτικές και άκρως δυσανάλογες προς τα μεγέθη τους (πολύ μικρές επιχειρήσεις) και το είδος της δραστηριότητάς τους (ελεύθερες σπουδές της μη τυπικής μάθησης που δεν οδηγούν στην κτήση οποιουδήποτε τίτλου), με αποτέλεσμα στη συντριπτική πλειονότητά τους να αδυνατούν αντικειμενικά και πραγματικά να προσαρμοστούν και να οδηγηθούν σε κλείσιμο.

Η Ένωση των ΚΔΒΜ1, ΠΕΚΕΜ, οδηγήθηκε σε προσφυγή στο ΣΤΕ για να σωθούν εκατοντάδες αδειοδοτημένες και χρήσιμες επιχειρήσεις προσφοράς τεχνικών και άλλων δεξιοτήτων και γνώσεων από τις συνέπειες του νόμου 4763/20 και τις συνέπειες, της υπ’ αρ. 141267/Κ6/4-11-2021 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δ.Β.Μ.

Η εμφανώς καθυστερημένη απόφαση της ΓΓΔΒΜ στις 05/11/21, με τελική επίσημη ενημέρωση στις 17 και 26 Νοεμβρίου και διόρθωση στις 29 Νοεμβρίου δεν έχει ακόμη και σήμερα ολοκληρώσει την διαδικασία διευκρίνησης εφαρμογής του νόμου. Έτσι ή όλη διαδικασία κάνει φανερό στον καθένα πως η πρόσφατη τροπολογία παράτασης για 3 μήνες είναι προσχηματική, και δεν δίνει λύση στο πρόβλημα.

Το συμπέρασμα είναι ότι ο σχεδιασμός που αφορά τα ΚΔΒΜ1 χρειάζεται αναλυτική συζήτηση και ενημέρωση της πολιτικής ηγεσίας.

Ζητάνε να δοθεί παράταση της προθεσμίας στις 30 Ιουνίου το 2023,και να δοθεί ευκαιρία διαλόγου για μία  ολοκληρωμένη αντιμετώπιση.

Ερωτάσθε κ. Υπουργέ:

Θα επανεξετάσει η κυβέρνηση τη στάση της απέναντι στον κλάδο των ΚΔΒΜ-1, ώστε  να μην οδηγήσει στην εξαφάνιση έναν κλάδο που έχει διαχρονικά λειτουργήσει με επιτυχία, προσφέροντας ανυπολόγιστες υπηρεσίες στην αγορά και στην επαγγελματική κατάρτιση και τη δια βίου μάθηση;

Θα δοθεί η παράταση της προθεσμίας που ζητάνε;

Θα δοθεί η ευκαιρία διαλόγου για την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση;

 

Ο ερωτών βουλευτής

 

Γεώργιος Λογιάδης