Ηράκλειο, 10-12-2021

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους κ.κ. Υπουργούς Οικονομικών, Εσωτερικών, και Πολιτισμού και Αθλητισμού

 

Θέμα: Διοικητήριο Αγίου Κηρύκου  Ικαρίας

Το ιστορικό κτίσμα  που δεσπόζει επιβλητικά πάνω από τον μικρό μόλο του λιμανιού του Αγίου Κηρύκου, μπορεί και πρέπει να διασωθεί, να αναδειχθεί και να αξιοποιηθεί, στεγάζοντας αξιοπρεπώς και με ασφάλεια  Υπηρεσίες της Διοίκησης και της Αυτοδιοίκησης του νησιού, πριν απαξιωθεί πλήρως και καταρρεύσει.

Να σημειωθεί ότι υπάρχει σχετική εισήγηση της Κτηματικής Υπηρεσίας Σάμου.

Η Περιφερειακή Αρχή Β. Αιγαίου έχει εγγράφως ενημερωθεί προ εξαμήνου και πλέον  αλλά δεν φαίνεται προς το παρόν  να επεξεργάζεται  σχετικό σχέδιο  αξιοποίησης του νομοθετικού πλαισίου  που παρέχει την δυνατότητα – ευκαιρία  της πολυεπίπεδης αναβάθμισης  του εμβληματικού και εν πολλοίς  χρήσιμου αυτού κτιρίου.

Το Διοικητήριο Ικαρίας, βρίσκεται,  κτιριολογικά, σε οικτρή κατάσταση και επομένως  εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλεια και την σωματική ακεραιότητα  τόσο για τους συστεγαζόμενους υπηρεσιακούς  όσο και για τους συναλλασσόμενους και εξυπηρετούμενους πολίτες   καθώς,  σήμερα, απαξιώνεται κα παράλληλα αποτελεί  πληγή διαρκείας για τον οικιστικό ιστό του Αγίου Κηρύκου.

Πρέπει, επομένως, το ταχύτερο δυνατόν να επισκευαστεί και ενδεχομένως να ανακαινισθεί εκ βάθρων με σεβασμό βέβαια στην παραδοσιακή μορφή και στην αρχιτεκτονική του διάσταση.
Όλα τα Υπουργεία των οποίων Υπηρεσίες συστεγάζονται σ’ αυτό πρέπει να βοηθήσουν την Περιφέρεια να το εντάξει άμεσα  σε πρόγραμμα αποκατάστασης.

Κατά την διάρκεια των εργασιών ανακαίνισης θα πρέπει κάθε Υπουργείο να εξασφαλίσει, με δικές του δαπάνες, χώρο στέγασης των Υπηρεσιών του. Αυτό πρέπει να αποτελεί όρο της πράξης παραχώρησης όπως και το ότι μετά το πέρας των εργασιών και την συστέγαση των διαφόρων Υπηρεσιών και του Επαρχείου στο ανακαινισμένο Διοικητήριο, βάσει Ενιαίου  Οργανισμού Λειτουργίας, κάθε Υπουργείο και η Αυτοδιοίκηση θα συμμετέχουν αναλογικά στα λειτουργικά έξοδα και στα κάθε είδους έξοδα συντήρησης, οσάκις απαιτούνται.

 

Είναι σαφές ότι η παραχώρηση του Διοικητηρίου της Ικαρίας στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου κατά κυριότητα ή κατά χρήση πρέπει να γίνει με  βάση νομικό πλαίσιο πλήρους διασφάλισης και εις το διηνεκές όλων των εμπλεκομένων μερών.

Δεδομένου ότι αποτελεί θέμα Εθνικής Πολιτικής και Ασφάλειας για την ακριτική νησιωτική Ελλάδα.

 

Ερωτάσθε κ.κ. Υπουργοί:

Θα κινηθεί η διαδικασία   της δωρεάν παραχώρησης του Διοικητηρίου Αγίου  Κηρύκου  Ικαρίας από το Ελληνικό Δημόσιο στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, βάσει του άρθρου 50 του Νόμου 4797/2021 που ψηφίστηκε πρόσφατα στη Βουλή(ΦΕΚ66Α/23-4-21).;

Θα αξιοποιηθεί η  θετική γι’ αυτό γνωμοδότηση της Κτηματικής Υπηρεσίας Σάμου βάσει του με αριθμόν  πρωτ.98989ΑΠΑ2021/4-2-21εγγράφου της προς το αρμόδιο Υπουργείο Οικονομικών;

Θα αναδείξει το Υπουργείο τις  δυνατότητες  και τις  ευκαιρίες που ανοίγονται για την διάσωση, ανάδειξη και αξιοποίηση, κατά τον καλύτερο τρόπο, του ιστορικού και εμβληματικού αυτού κτιρίου προκειμένου να συστεγάσει  Δημόσιες και Δημοτικές Υπηρεσίες και  το Επαρχείο Ικαρίας  με χρήματα του Ελληνικού Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής  Ένωσης;

Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου θα  κινήσει, άμεσα, τις διαδικασίες παραχώρησης του, σε διαρκή και αγαστή συνεργασία με τον Δήμο Ικαρίας και τους φορείς του νησιού για να περιέλθει αυτό, επιτέλους, στην Αυτοδιοίκηση όπου και ιστορικά ανήκει σαν κληρονομιά  της Ελευθέρας Πολιτείας Ικαρίας προς τους πολίτες της;

Ο ερωτών βουλευτής

 

Γεώργιος Λογιάδης