Ηράκλειο, 26-11-2021

ΑΙΤΗΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Προς τον κ. Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

Θέμα: Διαδημοτικό Λιμενικό Ταμείου Σάμου

Σχετικά με την υπ. αριθ. πρωτ.348 /15-10-2021 κοινοβουλευτικής  μου ερώτηση  και την με  αρ. πρωτ. 1500.1/81547/2021/376 απάντηση σας  παρακαλώ  και σύμφωνα με το άρθρο 133  όπως έχει τροποποιηθεί  με το ΦΕΚ 151Α/8-7-1996 να μου δοθούν αντίγραφα του φακέλου που αφορούν την σχετική μου ερώτηση  σχετικά με την άρνηση του Λιμενάρχη Σάμου  να εγκαταλείψει ακίνητο ιδιοκτησίας του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σάμου  το οποίο μέχρι και σήμερα δεν το έχει παραδώσει στο οικείο  Λιμενικό Ταμείο.

 

Ο αιτών βουλευτής

Γεώργιος Λογιάδης