Αναφορά προς το Προεδρείο της Βουλής των Ελλήνων  με αποδέκτη τoν Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κατέθεσε ο βουλευτής Ηρακλείου του ΜέΡΑ25, Γιώργος Λογιάδης.

Ως αναφορά κατατέθηκε επιστολή του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, Τμήματος Ανατολικής Κρήτης.

 

Η επιστολή αναφέρει ότι στο υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου «Αναπτυξιακός Νόμος – Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη» συντελείται μια κατάφωρη αδικία  προς τα μέλη του Εθνικού Μητρώου Πιστοποιημένων Αξιολογητών (Ε.Μ.Π.Α.) τα οποία είναι εγγεγραμμένα στο ΤΕΕ.  Ζητούν να επαναδιατυπωθεί το άρθρο 17.5 και να τους συμπεριλάβει ως εξής στο συγκεκριμένο εδάφιο:

Άρθρο 17 5. «Οι αιτήσεις υπαγωγής της περ. β της παρ. 3, οι οποίες υποβάλλονται στη Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων της Γενικής Γραμματείας Ιδιωτικών Επενδύσεων και Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ.) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, συνοδεύονται υποχρεωτικά από

έκθεση πιστοποίησης, το πρότυπο της οποίας αποτελεί παράρτημα της οικείας προκήρυξης καθεστώτος. Η έκθεση πιστοποίησης υπογράφεται από μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος ή του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, εγγεγραμμένο στο Εθνικό Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών του άρθρου 117».

 

Πατήστε το σύνδεσμο για να κατεβάσετε:

Νέος αναπτυξιακός νόμος τεετακ