Ηράκλειο, 15-11- 2021

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους κ.κ. Υπουργούς

Παιδείας και Θρησκευμάτων

Οικονομικών

Εσωτερικών

Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Θέμα:  Διαπίστευση των φορέων πιστοποίησης γλωσσομάθειας

Σε επιστολή της η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών καταγγέλλει την αδιαφορία όλων των εμπλεκόμενων, ως προς το ζήτημα της διαπίστευσης των φορέων πιστοποίησης της γλωσσομάθειας και αφετέρου δε, ως προς εκείνο της πιστοποίησης της γλωσσομάθειας με το να περιλαμβάνει τις τέσσερις δεξιότητες του λόγου.

Η κατάσταση που επικρατεί στο χώρο της πιστοποίησης της Γλωσσομάθειας παραμένει στάσιμη και λίαν προβληματική. Το παρόν ελλιπές, μεταβατικό και σίγουρα ασαφές θεσμικό Πλαίσιο επιτρέπει:

  • Στην Πολιτεία να παραλείπει επιτέλους να προχωρήσει στην απαραίτητη και αναγκαία συγκρότηση της αρμόδιας Υπηρεσίας Πιστοποίησης Γλωσσομάθειας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Επισημαίνουμε ότι το Π.Δ. 116/2006 στο άρθρο 1 κάνει λόγο για μεταβατικό χρονικό διάστημα «μέχρι τον καθορισμό των πιστοποιημένων φορέων από την αρμόδια υπηρεσία πιστοποίησης γλωσσομάθειας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων….». Μεταβατικό στάδιο όμως που διαρκεί παρανόμως, πέραν κάθε ενδεχόμενου εύλογου χρονικού ορίου, 15 ολόκληρα χρόνια!
  • Την αναγνώριση πιστοποιητικών γλωσσομάθειας που περιλαμβάνουν εξέταση ακόμη και σε δύο μόνον δεξιότητες, αντί των επιστημονικά και εκπαιδευτικά ορθών, τεσσάρων ήτοι κατανόηση και παραγωγή προφορικού λόγου, κατανόηση και παραγωγή γραπτού λόγου. Με τον τρόπο αυτό καταστρατηγείται η πάγια και διαχρονική θέση των απανταχού της γης γλωσσολόγων, σύμφωνα με την οποία δεν είναι δυνατό να πιστοποιηθεί ότι κάποιος γνωρίζει μία γλώσσα εάν δεν μπορεί να ανταποκριθεί επαρκώς στις τέσσερις αυτές δεξιότητες.
  • Τον αθέμιτο ανταγωνισμό που προκαλούν επιτήδειοι «επαγγελματίες» του χώρου, που εκμεταλλευόμενοι την «απλότητα» των εξετάσεων που εξαντλείται σε δύο μόλις δεξιότητες, επιδιώκουν το εύκολο κέρδος και οδηγούν σε ευτελισμό την διαδικασία πιστοποίησης της γλωσσομάθειας, αλλά και σε πλήρη υποβάθμιση το θεσμοθετημένο Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1, β2 ΚΑΙ Β1 αντίστοιχα (άρθρο 1 παρ. 3 Π.Δ. 116/2006 όπως ισχύει), που ρητώς προβλέπει την απόκτησή του κατόπιν επιτυχούς εξέτασης και στις τέσσερις ως άνω δεξιότητες.
  • την παραβίαση της αρχής της ισότητας, με ταυτόχρονη κατάφωρη παραβίαση και της αρχής της αξιοκρατίας και της εύλογης εμπιστοσύνης του διοικουμένου, αλλά και της αμεροληψίας που επιβάλλουν οι συνταγματικές επιταγές των άρθρων 103, 107 του Συντάγματος για την στελέχωση του δημοσίου τομέα και την απόκτηση της ιδιότητας του δημοσίου υπαλλήλου, όπου η απόκτηση της ιδιότητας αυτής θα πρέπει να γίνεται επί τη βάσει όμοιων και αντικειμενικών κριτηρίων και προσόντων μεταξύ των υποψηφίων, που δεν θα διαφοροποιούνται ουσιωδώς μεταξύ τους, προκειμένου να διασφαλίζουν την αμεροληψία και το αδιάβλητο της διαδικασίας αξιολόγησης και ουδόλως να την θέτουν εν αμφιβολία, όταν υπάρχει ανομοιογένεια ως προς το περιεχόμενο των τυπικών προσόντων.
  • Την εκμετάλλευση των υποψηφίων οι οποίοι επιθυμούν και αρκούνται σε τυπική και εύκολη διαδικασία πιστοποίησης.
  • Την υποστελέχωση και απαξίωση των Υπηρεσιών του Δημοσίου με «γλωσσομαθείς» που έχουν εξεταστεί μόλις σε δύο δεξιότητες

Ζητάνε:

  1. Να πάψει η Ελληνική Πολιτεία και τα εμπλεκόμενα Υπουργεία και Υπηρεσίες, το προσφιλές τους διαχρονικό παιχνίδι της απόσεισης των ευθυνών τους για την σημερινή δυσάρεστη και αλγεινή κατάσταση. Έχει ξεπεραστεί το όριο της ανοχής και αντοχής από όλους μας για αυτήν την ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ πρακτική που συντηρείται καθώς και από τις υποσχέσεις ή τις δηλώσεις για ενδελεχέστερη μελέτη και έρευνα επάνω στα θέματα αυτά, με συνεχείς διακηρύξεις για την ολοένα και σε μεγαλύτερο βάθος εξέτασή τους με συναρμόδια υπουργεία ή και με κοινωνικό διάλογο που συνήθως εξαντλείται σε κατ’ επίφαση συσκέψεις, διαδικτυακές διαβουλεύσεις που δεν οδηγούν πουθενά
  2. Την άμεση συγκρότηση της αρμόδιας Υπηρεσίας πιστοποίησης Γλωσσομάθειας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
  3. Να γίνει άμεσα αποδεκτή από το Υπουργείο Εσωτερικών η γνωμοδότηση υπ΄αριθμ. 444/2009 του ΝΣΚ, που αναφέρεται στις τέσσερις δεξιότητες για την πιστοποίηση γλωσσομάθειας.
  4. Να προωθηθεί σαφής και κατηγορηματική – πανηγυρική νομοθετική ρύθμιση που να συμπληρώνει την ισχύουσα νομοθεσία, σύμφωνα με την οποία θα προβλέπεται ότι για την πιστοποίηση της γλωσσομάθειας απαιτείται, ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ, η επιτυχής εξέταση και στις τέσσερις ως άνω δεξιότητες λόγου.

 

Ερωτάσθε κ.κ. Υπουργοί:

Θα ικανοποιήσετε τα 4 ανωτέρω αιτήματα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας;

Γιατί αναγνωρίζετε- μοριοδοτείτε πιστοποιητικά γλωσσομάθειας που περιλαμβάνουν εξέταση σε δύο μόνον δεξιότητες;

Γιατί μέχρι στιγμής δεν έχει συγκροτηθεί αρμόδιας Υπηρεσία πιστοποίησης Γλωσσομάθειας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων;

Γιατί δεν υπάρχει μέχρι στιγμής σαφής νομοθετική ρύθμιση που να συμπληρώνει την ισχύουσα νομοθεσία, σύμφωνα με την οποία θα προβλέπεται ότι για την πιστοποίηση της γλωσσομάθειας απαιτείται, υποχρεωτικά η επιτυχής εξέταση και στις τέσσερις δεξιότητες του λόγου;

 

 

 

Ο ερωτών βουλευτής

 

Γεώργιος Λογιάδης