Ηράκλειο, 27 Οκτωβρίου 2021

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους κ.κ. Υπουργούς  

Οικονομικών

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

Θέμα:   Απόδοση της προσωπικής διαφοράς σε υπαλλήλους του Υπουργείου Οικονομικών

Οι υπάλληλοι του Υπουργείου Οικονομικών οι οποίοι ανάλαβαν υπηρεσία μετά την 11η Οκτωβρίου 2018, ημερομηνία κατά την οποία χορηγήθηκε για τελευταία φορά η προσωπική διαφορά (Ν. 4569/2018) θίγουν το γνωστό θέμα της άνισης μισθολογικής μεταχείρισης τους σε σχέση με τους υπόλοιπους συναδέλφους τους, οι οποίοι λαμβάνουν την προσωπική διαφορά, καθώς παρέχουν την ίδια ακριβώς εργασία στις ίδιες συνθήκες με τα ίδια προσόντα, αλλά με διαφορετικές απολαβές, δημιουργώντας κατά αυτό τον τρόπο διακρίσεις μεταξύ των εργαζομένων και υπαλλήλους δύο κατηγοριών. Επίσης, επισημαίνουν το οξύμωρο ότι αυτοί που με τάχθηκαν μετά την 11η Οκτωβρίου 2018 λαμβάνουν μικρότερο μισθό σε σχέση με άλλους συναδέλφους που έχουν λιγότερα τυπικά προσόντα είτε λιγότερα χρόνια προϋπηρεσίας.

Ερωτάσθε κ.κ. Υπουργοί:

Για λόγους ισότητας και αναλογικότητας, θα προχωρήσετε στην εξάλειψη αυτής της μισθολογικής διαφοροποίησης που υφίστανται αυτοί οι 300 υπάλληλοι του Υπουργείου Οικονομικών ώστε να ζούνε αξιοπρεπώς, εξομοιώνοντας τους με τους λοιπούς συναδέλφους τους μέσω της απόδοσης και σε αυτούς της προσωπικής διαφοράς;

Ο ερωτών βουλευτής

 

Γεώργιος Λογιάδης

 

Στο σύνδεσμο που ακολουθεί μπορείτε να δείτε τις αναρτημένες απαντήσεις των Υπουργείων:

https://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikos-Elenchos/Mesa-Koinovouleutikou-Elegxou?pcm_id=157e9f25-38e4-4a06-89be-adce00f21272