Ηράκλειο, 26 Οκτωβρίου 2021

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους κ.κ. Υπουργούς  

Παιδείας και Θρησκευμάτων

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

 

Θέμα:   Χωρίς σχολικά γεύματα τα παιδιά

 

Με απόφασή του  το Ελεγκτικό Συνέδριο, στις 13 Οκτωβρίου 2021, ακύρωσε τον διαγωνισμό του ΟΠΕΚΑ για σχολικά γεύματα κατά τις σχολικές χρονιές 2021-22, 2022-23, με επέκταση το 2023-2024, αφού εφέτος για πρώτη φορά μπήκε όρος στον διαγωνισμό που απορρίπτει τη συμμετοχή μικρομεσαίων επιχειρήσεων και αντιβαίνει στην Ευρωπαϊκή Οδηγία περί υγιούς ανταγωνισμού, και στο νόμο 4412/16 περί Δημοσίων συμβάσεων και στις αρχές της διαφάνειας, της ίσης μεταχείρισης και της αναλογικότητας του νόμου.

 

Συγκεκριμένα αναθέτει την πλειονότητα των συμβάσεων σε λιγότερες από 5 εταιρείες, οι δύο εταιρείες εκ των πέντε έπαιρναν πάνω από 10 εκατ. € και οι άλλες τρεις πάνω από 20 εκατ. €, με αποτέλεσμα το  Ελεγκτικό Συνέδριο να κρίνει ότι παραβιάζεται η ελληνική και η ευρωπαϊκή νομοθεσία για τις προμήθειες του Δημοσίου.

 

Στα σχολεία ακόμα δεν έχουν φτάσει τα σχολικά γεύματα.

.

 

Ερωτάσθε κ.κ. Υπουργοί:

Πότε θα φτάσουν τα σχολικά γεύματα στα σχολεία και τι συμβαίνει με τους σχετικούς διαγωνισμούς που είναι ούτως  ή άλλως χρονοβόροι.

 

Ο ερωτών βουλευτής

 

Γεώργιος Λογιάδης

Στο σύνδεσμο που ακολουθεί μπορείτε να δείτε τις αναρτημένες απαντήσεις των Υπουργείων:

https://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikos-Elenchos/Mesa-Koinovouleutikou-Elegxou?pcm_id=93cde29f-bef4-46a1-9168-adcd00e8b02f