Ηράκλειο, 25 Οκτωβρίου 2021

 

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους κ.κ. Υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Ενέργειας και Περιβάλλοντος

 

Θέμα: Μειώσεις ενισχύσεων και εξισωτικών με νέα τεχνική λύση βοσκοτόπων

Στην  ΚΥΑ, που δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ, ΥπΑΑΤ και ΥΠΕΝ μειώθηκαν οι Μονάδες Μέτρησης Ζώων (ΜΜΖ ) για τα αιγοπρόβατα ηλικίας κάτω του έτος ανεξαρτήτως φύλλου, τα οποία προσμετρούμενα στο ζωικό κεφάλαιο διαμόρφωναν την βασική ενίσχυση και την εξισωτική αποζημίωση των δικαιούχων.

Αναλυτικότερα, όπως αναφέρεται στην εν λόγω ΚΥΑ: «2. Οι περ. α) και β) της παρ. 2 του άρθρου 4, τροποποιούνται ως εξής: «α) Ένα (1) πρόβατο ή αίγα ηλικίας ενός (1) έτους και άνω ανεξαρτήτως φύλου = 0,15ΜΜΖ. β) Ένα (1) πρόβατο ή αίγα ηλικίας κάτω του ενός (1) έτους ανεξαρτήτως φύλου = 0,05ΜΜΖ». Οι περ. στ), ζ) και η) της ίδιας παραγράφου καταργούνται και διαγράφεται το εξής εδάφιο: «Οι κατηγορίες στ, ζ, και η, αφορούν σε μέτρα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης όπου απαιτείται και ενισχύεται η χρήση βοσκοτόπου»».

Η προηγούμενη απόφαση, του 2015, προέβλεπε τα ακόλουθα: α) Ένα (1) πρόβατο ανεξαρτήτως ηλικίας και φύλλου = 0,15 ΜMΖ β) Μία (1) αίγα ανεξαρτήτως ηλικίας και φύλλου = 0,15 ΜMΖ.

Οι αλλαγές που επιφέρει για τα μικρότερα του έτους αιγοπρόβατα προκαλούν τεράστια προβλήματα στους βοσκότοπους που αναλογούν, χωρίς να είναι κατανοητή η αναγκαιότητά της, με άμεση επίδραση στις επιδοτήσεις των κτηνοτρόφων, λόγω και της αναδρομικής ισχύος τους.

Οι κτηνοτρόφοι για να διατηρήσουν τα κεκτημένα τους και να λάβουν τα ίδια ποσά βασικής ενίσχυσης και εξισωτικής, θα πρέπει να αυξήσουν τον αριθμό των ζώων.

 

Ερωτάσθε κ.κ. Υπουργοί:

Θα  μας ενημερώσετε για ποιο λόγο έγινε η παραπάνω αλλαγή;

Για ποιο λόγο κόβονται βοσκότοποι από τα αιγοπρόβατα κάτω του ένος έτους, αφού όλοι γνωρίζουμε πως οι ανάγκες για τροφή ενός προβάτου 7,8, 9, 10 μηνών κ.ο.κ. είναι εξίσου μεγάλες με τα ενήλικα.

Θα προχωρήσετε σε άμεση ανάκληση της νέας ΚΥΑ και για εφέτος να ισχύσει η προηγούμενη ΚΥΑ;

Θα προβείτε σε διάλογο με τους αρμόδιους φορείς/ οργανώσεις για το τι θα ισχύσει την επόμενη χρονιά;

 

 

 

Ο ερωτών βουλευτής

 

Γεώργιος Λογιάδης

 

Στο σύνδεσμο που ακολουθεί μπορείτε να δείτε τις αναρτημένες απαντήσεις των Υπουργείων:

 

https://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikos-Elenchos/Mesa-Koinovouleutikou-Elegxou?pcm_id=3c3d6a53-1ed9-417e-8c04-adcd00e8c623