Αναφορά προς το Προεδρείο της Βουλής των Ελλήνων  με αποδέκτη την Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, κατέθεσε ο βουλευτής Ηρακλείου του ΜέΡΑ25, Γιώργος Λογιάδης.

Ως αναφορά κατατέθηκε ομόφωνο ψήφισμα του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης.

 

Στο ομόφωνο ψήφισμα αναφέρεται ότι για τη διάσωση του φρουρίου Ιτζεδίν στην ΠΕ Χανίων: «Η Περιφέρεια Κρήτης καλεί την Ελληνική Πολιτεία, το Υπουργείο Πολιτισµού, το ∆ήµο Χανίων και όλους τους συναρµόδιους φορείς και κινήσεις πολιτών να διαμορφώσουν από κοινού ένα ολοκληρωμένο σχέδιο που να οδηγήσει στην διάσωση και αποκατάσταση του σηµαντικού αυτού µνηµείου της νεότερης ιστορίας µας και στην επανασύνδεση του µε τη σηµερινή ζώσα πραγµατικότητα.

 

Επίσης, καταθέτουν το οµόφωνο αίτηµα – ψήφισµα προς το Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισμού, προκειµένου ώστε να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες µε σκοπό τη διάσωση και ανάδειξη του Φρουρίου Ιτζεδίν στο πλαίσιο ενός πολιτιστικού σχεδιασμού που θα ενσωματώνει τα κτίρια στο σήμερα µε σεβασμό στις µνήµες που αυτά φέρουν και µε µία προσέγγιση που θα δικαιώνει τους διαχρονικούς αγώνες για τη δημοκρατία και την ευημερία αυτού του τόπου.

Τέλος ζητάει να αποκατασταθεί άμεσα µε ευθύνη και χρηματοδότηση του κράτους το ιστορικό φρούριο του Ιτζεδίν, ώστε να αναδειχθεί ως ιστορικό µνηµείο και να δοθεί στην τοπική κοινωνία, για να µπορεί να αξιοποιείται από τους πολίτες και τη νεολαία, για την ανάδειξη της ιστορίας του τόπου.

 

Πατήστε το σύνδεσμο για να κατεβάσετε:

2021-10-22 Λογιάδης φρουριο1

απ 93-17 Ψήφισμα φρούριο Ιτζεδίν

Στο σύνδεσμο που ακολουθεί μπορείτε να δείτε τις αναρτημένες απαντήσεις των Υπουργείων:

https://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikos-Elenchos/Mesa-Koinovouleutikou-Elegxou?pcm_id=3b995e5f-b5f4-43e1-a264-add300f2315a