Ηράκλειο, 14 Οκτωβρίου 2021

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς την κα. Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων

 

Θέμα:   Τροποποίηση κανονισμού μεταγραφών για δίδυμα τέκνα

 

Υπάρχουν ελάχιστες οικογένειες μισθωτών που έχουν δίδυμα, τα οποία φέτος έδωσαν πανελλήνιες και πέρασαν σε Πανεπιστήμια σε διαφορετικές πόλεις, που δεν είναι η μόνιμη κατοικία της οικογένειας τους.

 

Για να μπορεί να υλοποιηθεί μετεγγραφή, των παραπάνω φοιτητών, στο πρώτο έτος αναφέρεται στο σχετικό νόμο περί μετεγγραφής αδελφών προπτυχιακών φοιτητών ότι το ατομικό εισόδημα πρέπει να είναι λιγότερο από 12.500€, δηλαδή το οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα πρέπει να είναι λιγότερο από 50.000€ (= 4*12.500€),  Σε περίπτωση που οι εν λόγω οικογένειες έχουν φορολογητέο εισόδημα λίγο μεγαλύτερο των 50.000€ δεν θα μπορούν να ενταχθούν στον υπόψη νόμο με τα σημερινά δεδομένα.

 

Έτσι θα υπάρξει απότομος χωρισμός των διδύμων και θα  είναι αδύνατον σε αυτές τις οικογένειες να έχουν δύο επιπλέον ταυτόχρονα νοικοκυριά (σύνολο τρία), έχοντας υπόψη τα σημερινά δεδομένα.

 

Ο εν λόγω νόμος αναφέρει ότι το ατομικό ετήσιο εισόδημα των 12.500€   αφορά εισοδήματα της τελευταίας τριετίας. Δεν αναφέρει όμως τίποτα για το μέλλον.

Να αναφέρουμε το πρόβλημα που αντιμετωπίζει μία τέτοια οικογένεια. Ο πατέρας είναι 64 ετών και η εταιρεία που δουλεύει δεν θα μπορέσει να τον κρατήσει στην εργασία πέραν του Οκτωβρίου 2021. Όπως καταλαβαίνετε θα είναι πολύ δύσκολο να βρει κάποια άλλη εργασία … με αποτέλεσμα να συνταξιοδοτηθεί. Συνεπώς το οικογενειακό φορολογητέο εισόδημά τους θα μειωθεί κατακόρυφα και μάλιστα μέχρι να εκδοθεί η σύνταξή του (τουλάχιστον για ένα χρόνο) θα έχει ο πατέρας εισόδημα σχεδόν μηδενικό!

 

Εξαιτίας δε ότι ο εν λόγω νόμος λαμβάνει υπόψη μόνο τα εισοδήματα των τριών προηγουμένων ετών και δεν λαμβάνει υπόψη του τι θα συμβεί από το τρέχον έτος και μετά, θέλουμε να σας επισημάνουμε ότι από φέτος η εν λόγω οικογένεια θα βρεθεί σε δεινή οικονομική θέση να συντηρεί τρία διαφορετικά νοικοκυριά, αφότου δεν θα μπορούν να αιτηθούν για μετεγγραφή, σύμφωνα με τον εν λόγω νόμο.

 

Επίσης, ούτε του χρόνου θα είναι εφικτό να αιτηθούν μετεγγραφή, αφού σύμφωνα με τον εν λόγω νόμο, τα παιδιά θα είναι ήδη στο δεύτερο έτος.

Συνεπώς θα πρέπει για τέσσερα πέντε χρόνια ταυτόχρονα να συντηρούν τρία νοικοκυριά, πράγμα ουσιαστικά αδύνατον.

 

Ερωτάται η κα. Υπουργός:

Με το αίσθημα της κοινωνικής αλληλεγγύης, αλλά και για λόγους κοινωνικής δικαιοσύνης (και δεδομένου του μονοψήφιου αριθμού των περιπτώσεων), θα εκδώσετε Ερμηνευτική Δήλωση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (είτε με την υπό έκδοση Εγκύκλιο των μετεγγραφών, είτε αυτοτελώς), με την οποία να διευκρινίζεται ότι οι δίδυμοι φοιτητές δικαιούνται μετεγγραφής σε ΑΕΙ του τόπου διαμονής των γονέων τους, εφόσον το ατομικό ετήσιο εισόδημα τέτοιων οικογενειών δεν υπερβαίνει το ποσό των 15.500€;

 

 

 

Ο ερωτών βουλευτής

 

Γεώργιος Λογιάδης

Στο σύνδεσμο που ακολουθεί μπορείτε να δείτε τις αναρτημένες απαντήσεις των Υπουργείων:

https://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikos-Elenchos/Mesa-Koinovouleutikou-Elegxou?pcm_id=57fd40e1-a08b-48b6-acc7-adc500ea0064