Ηράκλειο, 8 Οκτωβρίου2021

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους κ.κ. Υπουργούς

Εσωτερικών

Περιβάλλοντος και Ενέργειας

 

Θέμα: Προβλήματα στους υπαλλήλους των δασικών υπηρεσιών που μεταφέρονται στο Υ.Π.ΕΝ

Σε επιστολή της Ομοσπονδίας Συλλόγων Εργαζομένων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων αναφέρεται ότι  το ΥΠ.ΕΣ. με το αριθμ. πρωτ. 66222/13-09-2021 έγγραφό του, αυθαίρετα και αναιτιολόγητα σταματάει τη διεκπεραίωση διοικητικών πράξεων, σε βάρος της υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των δασικών υπηρεσιών. Ένα από αυτά, η απαγόρευση υποβολής και διεκπεραίωσης των αιτήσεων συνταξιοδότησης των συναδέλφων από τις υπηρεσίες των αποκεντρωμένων διοικήσεων και η εντολή οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι να αναζητούν την έκδοση, της τόσο τυπικής έκδοσης διοικητικής πράξης λύσης της υπαλληλικής σχέσης τους, από το ΥΠ.ΕΝ.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα της αναστάτωσης που προκάλεσε το παραπάνω έγγραφο, είναι η ανάκληση διαπιστωτικής πράξης λύσης της υπαλληλικής σχέσης συναδέλφου που έχασε τη ζωή του εν ώρα εργασίας. Ενώ οι διαδικασίες απονομής σύνταξης θα έπρεπε να είναι τάχιστες, αντ΄ αυτού η αρμόδια υπηρεσία της αποκεντρωμένης διοίκησης που εξέδωσε την λύση της υπαλληλικής του σχέσης, επικαλούμενη μεταξύ άλλων και το παραπάνω έγγραφο του ΥΠΕΣ, αποφάσισε ότι η διοικητική πράξη με την οποία λύεται η υπαλληλική σχέση του θανόντος, έπρεπε να ανακληθεί και να διεκπεραιωθεί από το ΥΠΕΝ, όταν και εφόσον……!

Επισημαίνουν ότι  με την από 13ης -08-2021 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4824/2021 (Α 156),αποφασίστηκε η μεταφορά των δασικών υπηρεσιών από τις αποκεντρωμένες διοικήσεις στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταξύ άλλων, στις ανωτέρω διατάξεις προβλέπεται η έκδοση Κ.Υ.Α., στην οποία θα καθορίζονται οι διοικητικές λεπτομέρειες της μεταφοράς των υπηρεσιών και του αντίστοιχου προσωπικού, τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης, μεταθέσεων και κάθε είδους μετακινήσεων του προσωπικού, η μισθοδοσία, η κάλυψη των κάθε είδους δαπανών των μεταφερόμενων οργανικών μονάδων, η μεταφορά πιστώσεων, η στέγαση υπηρεσιών και θα ρυθμίζονται τα θέματα άσκησης των αρμοδιοτήτων τους και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Στο μεταβατικό διάστημα, μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών μεταφοράς, τονίζεται ότι το σύνολο των διοικητικών πράξεων των δασικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων και των πράξεων που αφορούν σε αυτές τις υπηρεσίες, θα εκδίδεται σύμφωνα με τις μέχρι σήμερα ισχύουσες διατάξεις και η μισθοδοσία του προσωπικού των Δασικών Υπηρεσιών θα καλύπτεται από τις αποκεντρωμένες διοικήσεις. Προβλέπεται λοιπόν, ότι η διοικητική και οικονομική υποστήριξη των δασικών υπηρεσιών και επομένως και του προσωπικού τους, θα πραγματοποιείται από τις αντίστοιχες υπηρεσίες των αποκεντρωμένων διοικήσεων, ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία των υπηρεσιών αλλά και τα εργασιακά δικαιώματα των υπαλλήλων στις δασικές υπηρεσίες.

Τονίζουν ότι ο Γ.Γ. του ΥΠ.ΕΣ., που υπογράφει το παραπάνω έγγραφο αδιαφόρησε για τις τραγικές επιπτώσεις που δημιουργούνται στους συναδέλφους από την μη έκδοση μιας «απλής» διοικητικής πράξης: αυτής της συνταξιοδότησης τους.

Η παραπάνω περίπτωση αποτελεί ένα από τα πολλά προβλήματα, που έχουν προκύψει μετά το παραπάνω έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. και απασχολούν την καθημερινότητα των συναδέλφων στις δασικές υπηρεσίες, στο μεσοδιάστημα της μεταφοράς τους στο ΥΠΕΝ.

Ενώ ο νόμος είναι ξεκάθαρος, αφού αναφέρει ότι συλλογικά όργανα στα οποία συμμετέχει προσωπικό των δασικών υπηρεσιών, εξακολουθούν να λειτουργούν χωρίς να απαιτείται περαιτέρω ενέργεια, στο έγγραφο σημειώνεται ότι ο προσδιορισμός των συλλογικών οργάνων και η συμμετοχή του προσωπικού των δασικών υπηρεσιών θα διευκρινιστούν περαιτέρω με την ΚΥΑ. Ουσιαστικά επομένως απαγορεύει τη συμμετοχή σε οποιοδήποτε συλλογικό όργανο, με αποτέλεσμα αιτήματα δεκάδων συναδέλφων να μην μπορούν να εξεταστούν από τα αρμόδια υπηρεσιακά συμβούλια. Θέματα που αποτελούν την άσκηση βασικών εργασιακών δικαιωμάτων τους, αλλά και ζωτικής σημασίας ακόμη και για την καθημερινότητα των συναδέλφων, όπως αιτήματα για άδειες υπηρεσιακής εκπαίδευσης, αναγνώρισης συνάφειας τίτλων, μετατάξεις σε ανώτερους κλάδους, ασκήσεις ιδιωτικού έργου κ.α. Από όλα τα παραπάνω γίνεται σαφές ότι το αρμόδιο υπουργείο εσωτερικών με το παραπάνω έγγραφο δημιουργεί πρόσθετα προβλήματα στους συναδέλφους που υπηρετούν στις δασικές υπηρεσίες.

Ζητάνε:

  • Να ανακληθεί άμεσα το ανωτέρω έγγραφο του Γ.Γ. Εσωτερικών και Οργάνωσης και να εκδοθεί νέο με το οποίο θα προβλέπεται ρητά ότι οι υπηρεσίες των αποκεντρωμένων διοικήσεων θα υποστηρίζουν διοικητικά και οικονομικά τις δασικές υπηρεσίες και το προσωπικό τους σε όλα τα θέματα.
  • Αναφορικά με την περίπτωση του συναδέλφου που έχασε τη ζωή του εν ώρα υπηρεσίας, ΑΜΕΣΑ να εκδοθεί εκ νέους η σχετική διαπιστωτική πράξη λύσης της υπαλληλικής σχέσης από την αρμόδια υπηρεσία της αποκεντρωμένης διοίκησης και να απονεμηθεί κατά προτεραιότητα η σύνταξη στους οικείους του.
  • Να επιλυθεί το θέμα της συνέχισης της λειτουργίας των υπηρεσιακών συμβουλίων.
  • Να συνεχίσουν να ισχύουν οι αποσπάσεις έως την λήξη τους

Ερωτάσθε κ.κ. Υπουργοί:

Θα ικανοποιηθούν τα αιτήματα τους;

 

Ο ερωτών βουλευτής

 

Γεώργιος Λογιάδης

Στο σύνδεσμο που ακολουθεί μπορείτε να δείτε τις αναρτημένες απαντήσεις των Υπουργείων:

https://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikos-Elenchos/Mesa-Koinovouleutikou-Elegxou?pcm_id=4e3e8aa8-4c95-41d4-861e-adbe00efc4d1