Ηράκλειο, 4-10- 2021

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον κ. Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών

 

Θέμα: Προσλήψεις ζητάει η  Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών σε επιστολή της αναφέρει ότι επανειλημμένα, με έγγραφα που έχει στείλει στους αρμόδιους φορείς, αλλά και με καθημερινές προφορικές οχλήσεις της, έχει αναδείξει τεκμηριωμένα το φλέγον ζήτημα της έλλειψης προσωπικού στον ΟΣΕ, ζητώντας επιτακτικά προσλήψεις.

Η τραγική έλλειψη προσωπικού στον Οργανισμό αποτελεί μια αναγκαιότητα η οποία απορρέει από τα διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα της ασφαλούς λειτουργίας των Σιδηροδρόμων, σύμφωνα με με μελέτη της εταιρείας PRICE WATER HOUSE  το 2010- που αποτέλεσε τη βάση για το τότε πρόγραμμα εξυγίανσης  προέβλεπε για την εύρυθμη λειτουργία του ΟΣΕ  2.100 εργαζόμενους.

Επισημαίνουν ότι η μελέτη αυτή έγινε αποδεκτή από όλες τις Κυβερνήσεις και Διοικήσεις που έχουν διαχειριστεί την τύχη της χώρας και του Σιδηροδρόμου έως σήμερα και αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός ότι δεν υπήρξε οποιασδήποτε άλλη, που να αναφέρει κάτι διαφορετικό.

Έντεκα χρόνια μετά, οι συνεχείς αποχωρήσεις λόγω συνταξιοδότησης, οδηγούν σε τέλμα τον ΟΣΕ καθότι υπηρετούν μόνο 930 εργαζόμενοι.  Το δε ηλικιακό προφίλ των υπηρετούντων, καταδεικνύει περίτρανα ότι ο Οργανισμός είναι ‹‹ημιθανής  και στην εντατική››, αφού στα επόμενα 2-3 έτη θ’ αποχωρήσουν περίπου ακόμη 600 εργαζόμενοι και ο ΟΣΕ θα απωλέσει την τεράστια τεχνογνωσία που αυτοί διαθέτουν.

Σημειώνεται ότι για το επάγγελμα του σιδηροδρομικού δεν υπάρχει σχολή εκμάθησης ούτε εξασκείται στην αγορά εργασίας και άρα απαιτείται αρκετό χρονικό διάστημα εκπαίδευσης,  ώστε να εισέλθουν οι νέοι εργαζόμενοι στην παραγωγική διαδικασία και υπ’ αυτή την έννοια καθιστά το πρόβλημα ακόμη δυσκολότερο και απαιτεί ενέργειες που έπρεπε ήδη να έχουν γίνει, καθώς τα χρονικά περιθώρια, λόγω της χρονοβόρας διαδικασίας προσλήψεων (ΑΣΕΠ κ.λ.π.) είναι σχεδόν απαγορευτικά για την άμεση ενίσχυση του οργανισμού.

Να σημειωθεί,  ότι έχει αποστείλει  αίτημα,  για  διακόσιες ενενήντα  (290) προσλήψεις εδώ και τέσσερις (4) μήνες, χωρίς ακόμα να έχει απαντηθεί, καθώς και ότι σε συνάντηση της Ομοσπονδίας με τη σημερινή ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων,  στο εν λόγω αίτημά, η απάντηση ήταν αρνητική.

Επισημαίνουν ότι ο ΟΣΕ λειτουργεί πάνω σε μία κόκκινη γραμμή, καθώς  η έλλειψη προσωπικού  σε καίριες ειδικότητες δυσχεραίνει την ομαλή λειτουργία της επιχείρησης και το μεταφορικό έργο των εταιρειών εκμετάλλευσης.

 

Ερωτάσθε  κ. Υπουργέ:

Για να παραμείνει ο Σιδηρόδρομος το πιο ασφαλές και αξιόπιστο μεταφορικό μέσο , θα γίνουν οι αναγκαίες προσλήψεις

 

Ο ερωτών βουλευτής

 

Γεώργιος Λογιάδης

Στο σύνδεσμο που ακολουθεί μπορείτε να δείτε τις αναρτημένες απαντήσεις των Υπουργείων:

https://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikos-Elenchos/Mesa-Koinovouleutikou-Elegxou?pcm_id=2f85db1a-7f41-4f41-ad9b-adb800e8cb5a