Ηράκλειο, 27-9- 2021

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους κ.κ. Υπουργούς

 Τουρισμού

Πολιτισμού και Αθλητισμού

Προστασίας του Πολίτη

Θέμα: Νέα πρωτόκολλα στις ξεναγήσεις χωρίς κοινοποίηση στην FedHATTA

 

Δυσάρεστη έκπληξη για την Ομοσπονδία Ελληνικών Συνδέσμων Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων (FedHATTA) το γεγονός ότι η νέα εγκύκλιος, η οποία περιλαμβάνει επικαιροποιημένα πρωτόκολλα ασφαλείας για τους χώρους αρχαιολογικού, ιστορικού και καλλιτεχνικού ενδιαφέροντος, και αφορά άμεσα τη λειτουργία του κλάδου των τουριστικών γραφείων, δεν κοινοποιήθηκε στην Ομοσπονδία, η οποία είναι ο κύριος φορέας του οργανωμένου τουρισμού στην Ελλάδα.

Επίσης τα επικαιροποιημένα πρωτόκολλα δεν κοινοποιήθηκαν ούτε και σε άλλους φορείς (π.χ. Συνδέσμους Ξεναγών), οι οποίοι εμπλέκονται άμεσα με το ζήτημα, σύμφωνα με τους αρμόδιους του κλάδου. Αποτέλεσμα της ελλιπούς ενημέρωσης, είναι τα γκρουπ των επισκεπτών να αντιμετωπίζουν προβλήματα με την ξενάγησή τους (διότι δεν γνώριζαν π.χ. την ανάγκη χρήσης ασύρματης ξενάγησης) καθώς τα τουριστικά γραφεία οργάνωσαν τις ξεναγήσεις αυτές με τα προηγούμενα δεδομένα.

Να σημειωθεί ότι η Ομοσπονδία έχει ζητήσει σαφή και ξεκάθαρα πρωτόκολλα και κανονισμούς στον τουρισμό από την 1η Ιανουαρίου και έχει ζητήσει επανειλημμένα τη συνεργασία του υπουργείου Πολιτισμού σε επίλυση ζητημάτων του κλάδου, χωρίς όμως να έχει λάβει απάντηση.

 

 

Ερωτάσθε κ.κ. Υπουργοί:

Γιατί δεν κοινοποιήθηκαν τα επικαιροποιημένα πρωτόκολλα ασφαλείας για τους χώρους αρχαιολογικού, ιστορικού και καλλιτεχνικού ενδιαφέροντος σε όλους όσους εμπλέκονται;

Θα γίνονται άμεσα κοινωνοί οποιασδήποτε ανακοίνωσης άπτεται του έργου των τουριστικών γραφείων, με εύλογο χρονικό διάστημα μέχρι την ημερομηνία θέσης της σε ισχύ, ώστε να είναι σε θέση να την κοινοποιήσουν με τη σειρά τους έγκαιρα στους άμεσα ενδιαφερόμενους;

Ο ερωτών βουλευτής

 

Γεώργιος Λογιάδης

Στο σύνδεσμο που ακολουθεί μπορείτε να δείτε τις αναρτημένες απαντήσεις των Υπουργείων:

https://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikos-Elenchos/Mesa-Koinovouleutikou-Elegxou?pcm_id=12de55d9-46ea-409e-bab3-adb100ee7d8f