Ηράκλειο, 27-9- 2021

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους κ.κ. Υπουργούς

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

Προστασίας του Πολίτη

 

Θέμα: Καταγγελία για παρακρατήσεις μισθών υπέρ συνδικαλιστικών οργανώσεων χωρίς έγκριση

Το Σωματείο Πυροσβεστών Ν. Ηρακλείου “ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΠΑΙΔΕΣ ΕΝ ΚΑΜΙΝΩ” σε επιστολή του αναφέρει ένα ζήτημα που προκαλεί οικονομικό και ηθικό αντίκτυπο εις βάρος Πυροσβεστών και το τελευταίο διάστημα είναι  εντονότερο.

Συγκεκριμένα, τα τελευταία χρόνια, κυρίως όμως το τελευταίο διάστημα γινόμαστε δέκτες καταγγελιών από Συναδέλφους Πυροσβέστες (Μόνιμους και Π.Π.Υ) σχετικά με την παρακράτηση συνδρομών από την μισθοδοσία τους υπέρ συνδικαλιστικών οργανώσεων χωρίς όμως ο Υπάλληλος να έχει υποβάλει σχετική εξουσιοδότηση περί αυτού ή χωρίς ο Υπάλληλος να έχει εγγραφεί ποτέ ως μέλος στο Σωματείο υπέρ του οποίου του γίνετε παρακράτηση.

Μάλιστα, πολλοί εξ αυτών έχουν υποβάλλει υπηρεσιακώς Αναφορές-Δηλώσεις διακοπής της παρακράτησης και το αρμόδιο τμήμα του Π.Σ δεν τις κάνει δεκτές με την αιτιολογία ότι για να σταματήσει να τους γίνετε παρακράτηση δεν λαμβάνουν υπόψη τους την Δ.Υ αναφορά ή Υπεύθυνη δήλωση από τον υπάλληλο ο οποίος είναι κάτοχος της μισθοδοσίας, αλλά ζητούν να τους σταλεί έγγραφο περί αυτού από το Σωματείο υπέρ του οποίου γίνετε η παρακράτηση για να σταματήσει ή όχι η συνδρομή.

Αποτέλεσμα αυτού είναι να εισπράττονται χρηματικά ποσά από τις μισθοδοσίες των υπαλλήλων χωρίς την θέληση τους ή χωρίς να είναι Μέλη συνδικαλιστικής οργάνωσης με τον υπάλληλο να μην μπορεί να προστατευτεί.

Ως γνωστόν , σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν.1264/1982 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 8 του Ν.1915/1990 “ Για την παρακράτηση της συνδρομής από την μισθοδοσία ενός υπαλλήλου απαιτείται η κατάθεση έγγραφης θετικής δηλώσεως του μισθωτού, ελεύθερα ανακαλούμενη»

 

 Ερωτάσθε κ. κ. Υπουργοί:

1) Γιατί δεν ακολουθείται από το Π.Σ η νόμιμη διαδικασία που απαιτείται για την παρακράτηση των συνδικαλιστικών εισφορών από τους Υπαλλήλους;

2) Γιατί το αρμόδιο τμήμα μισθοδοσίας δεν κάνει δεκτές τις Αναφορές- Δηλώσεις των υπαλλήλων που επιθυμούν την διακοπή της παρακράτησης από την μισθοδοσία τους;

3) Θα αποκατασταθεί η νομιμότητα και θα ακολουθούνται τα προβλεπόμενα από τον Νόμο για την παρακράτηση των συνδικαλιστικών εισφορών από την μισθοδοσία των υπαλλήλων;

Θα δοθεί εντολή στα αρμόδια για την παρακράτηση τμήματα ή θα εκδοθεί άμεσα διαταγή σύμφωνα με την οποία:

1) Δεν θα γίνετε παρακράτηση συνδρομής από τον μισθό κανενός υπαλλήλου αν προηγουμένως δεν έχει σταλεί στο αρμόδιο τμήμα υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής από την υπηρεσία, με την οποία θα δίνετε η εξουσιοδότηση για να πραγματοποιείτε η παρακράτηση;

2) Οποτεδήποτε ο υπάλληλος υποβάλλει αναφορά ή υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα ζητά να σταματήσει η παρακράτηση από τον μισθό του, να γίνετε αποδεκτό άμεσα από το αρμόδιο τμήμα;

Ο ερωτών βουλευτής

 

Γεώργιος Λογιάδης

Στο σύνδεσμο που ακολουθεί μπορείτε να δείτε τις αναρτημένες απαντήσεις των Υπουργείων:

https://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikos-Elenchos/Mesa-Koinovouleutikou-Elegxou?pcm_id=2e34f44b-e836-4505-87a7-adb100ee73d7