Ηράκλειο, 21-9-2021

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους κ.κ. Υπουργούς

  • Οικονομικών,
  • Τουρισμού,
  • Ανάπτυξης και Επενδύσεων

 

Θέμα: Προτάσεις ΣΕΤΕ σχετικά με την Επιστρεπτέα Προκαταβολή και την Επιδότηση παγίων δαπανών

Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) αναφέρει ότι με στόχο την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση από τις τουριστικές επιχειρήσεις των χρηματοδοτικών εργαλείων που νομοθετήσατε κατά τη διάρκεια της πανδημίας του Covid-19 και τα οποία για τις περισσότερες από αυτές αποτέλεσαν την κύρια πηγή εσόδων, προτείνουμε τα εξής:

  • Επιστρεπτέα Προκαταβολή:  Να τεθεί το συντομότερο δυνατόν, πριν το τέλος Σεπτεμβρίου, σε λειτουργία η ηλεκτρονική πλατφόρμα μέσω της οποίας θα μπορούν οι επιχειρήσεις να επιστρέψουν το επιστρεπτέο μέρος της επιστρεπτέας προκαταβολής και να προβλεφθεί ρητά -όπως άλλωστε αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής- πως τα ποσά που θα επιστραφούν μέχρι την 31-12-2021 δεν θα λαμβάνονται υπόψη προκειμένου να προσδιοριστεί κατά πόσον υπάρχει υπέρβαση του ορίου που τίθεται από το προσωρινό πλαίσιο.
  • Επιδότηση παγίων δαπανών:  Να δοθεί η δυνατότητα στις επιχειρήσεις, εφόσον δεν μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν ολόκληρο το ποσό της ενίσχυσης που δικαιούνται μέχρι την 31-12-2021, να κάνουν χρήση αυτού και εντός του έτους 2022 και συγκεκριμένα μέχρι την 31-3-2022.

 

 Ερωτάσθε κ. κ. Υπουργοί:

Θα ικανοποιηθούν τα αιτήματα του ΣΕΤΕ;

 

Ο ερωτών βουλευτής

 

Γεώργιος Λογιάδης