Το Υπουργείο Μεταφορών κι Υποδομών απάντησε στην ερώτηση που είχε θέσει ο βουλευτής Ηρακλείου με το ΜέΡΑ25 Γιώργος Λογιάδης, με θέμα την Άμεση κήρυξη της  ευρύτερης περιοχής του δήμου Μινώα-Πεδιάδας ως σεισμόπληκτης, υποστηρίζοντας πως συντάσσει σχέδιο για την  οριοθέτηση των πληγεισών περιοχών και την χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής προκειμένου να αποκατασταθούν οι ζημιές στα κτίρια.

Πιο αναλυτικά το Υπουργείο αναφέρει:

Σε συνέχεια του (β) σχετικού εγγράφου, με το οποίο διαβιβάστηκε η (α) σχετική ερώτηση που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τον Βουλευτή κ. Γεώργιο Λογιάδη σχετικά με την άμεση κήρυξη της ευρύτερης περιοχής του δήμου Μινώα-Πεδιάδας ως σεισμόπληκτης, και σε ότι αφορά στη Γενική Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ.), σας γνωστοποιούμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις των κ.δ. 6/20 Σεπτ. 1941 και τους ν.867/1979 και 1190/1981 η Υπηρεσία είναι αρμόδια μετά από την εκδήλωση σεισμού για τη διενέργεια αυτοψιών στα πληγέντα κτήρια και στη συνέχεια για την αποκατάσταση των ζημιών τους. Για την ένταξη των πληγεισών περιοχών σε πρόγραμμα αποκατάστασης ζημιών του Υπ.Υ.Με., η Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Κεντρικής Ελλάδος (Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε.), ως αρμόδια Υπηρεσία, εκδίδει σχετική κοινή υπουργική απόφαση.

Σας πληροφορούμε ότι η Περιφέρεια Κρήτης, με το (γ) σχετικό έγγραφό της, γνωστοποίησε στην Υπηρεσία την εκδήλωση σεισμού στις 24.07.2021 στην Π.Ε. Ηρακλείου, επισημαίνοντας ότι κτήρια έχουν υποστεί βλάβες. Η Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ., μετά από σχετική επικοινωνία με τους αρμόδιους φορείς, προγραμμάτισε από τις 27.07.2021 τη μετάβαση κλιμακίων μηχανικών του Τ.Α.Ε.Φ.Κ. Ν. Χανίων στις πληγείσες περιοχές προκειμένου να διενεργηθούν αυτοψίες (πρωτοβάθμιος έλεγχος) στα πληγέντα κτήρια. Μέχρι σήμερα έχουν διενεργηθεί αυτοψίες σε 175 κτήρια εκ των οποίων 69 κτήρια χαρακτηρίστηκαν ‘ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΑ’ και 106 κτήρια ‘ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΑ’. Ο πρωτοβάθμιος έλεγχος θα συνεχιστεί μετά τη διαβίβαση των σχετικών αιτήσεων που έχουν υποβάλει οι πολίτες  στους Δήμους. Επισημαίνεται ότι, με το (δ) σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα, ο Δήμος Αρχανών – Αστερουσίων απέστειλε στην Υπηρεσία λίστα αιτήσεων δημοτών του για διενέργεια αυτοψίας στα κτήριά τους, και η Υπηρεσία θα ξεκινήσει την επόμενη εβδομάδα να διενεργεί αυτοψίες στην περιοχή. Μετά την ολοκλήρωση του πρωτοβαθμίου ελέγχου στις πληγείσες περιοχές θα ακολουθήσει ο δευτεροβάθμιος έλεγχος των κτηρίων που έχουν χαρακτηριστεί «ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΑ» και, εφόσον απαιτηθεί, θα συνταχθούν Πρωτόκολλα Αυτοψίας Επικινδύνων Ετοιμόρροπων Κτιρίων.

Η Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε., με βάση τις διενεργηθείσες αυτοψίες, συντάσσει σχέδιο κοινής υπουργικής απόφασης για οριοθέτηση των πληγεισών περιοχών και χορήγησης Στεγαστικής Συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών των κτηρίων. Μετά την έκδοση της προαναφερόμενης κ.υ.α., η Δ.Α.Κ. Κ.Ε. θα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης περί χορήγησης επιδότησης ενοικίου/συγκατοίκησης για την κάλυψη των δαπανών της προσωρινής στέγασης των ιδιοκτητών/ενοικιαστών μόνιμων κατοικιών που χαρακτηρίστηκαν από την Υπηρεσία ως επικινδύνως ετοιμόρροπες ή ως προσωρινά ακατάλληλες για χρήση από τον σεισμό.