Ηράκλειο, 19 Αυγούστου 2021

 

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον κ. Υπουργό Εσωτερικών

 

Θέμα: Χρηματοδότηση για την πρόσληψη σχολικών καθαριστριών από τους Δήμους

 

Σε επιστολή της η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κρήτης ζητάει να λυθεί το σημαντικό πρόβλημα που ανέκυψε μετά την με αρ. πρωτ. 56982/30-7- 2021 απόφασή, αναφορικά με την πρόσληψη των σχολικών καθαριστριών έτους 2021- 2022.

Επισημαίνονται τα εξής:

  1. Παρά το γεγονός ότι η συνολική χρηματοδότηση που διατίθεται από το Υπουργείο Εσωτερικών σε σχέση με το σχολικό έτος 2020-2021 για την πρόσληψη των σχολικών καθαριστριών παρέμεινε αμετάβλητη, εντούτοις έγινε μείωση του μέγιστου αριθμού ωρών ημερήσιας απασχόλησης ανά Δήμο με συνακόλουθη ανακατανομή των ποσών που αφορούν τον κάθε Δήμο ξεχωριστά, με αποτέλεσμα αρκετοί Δήμοι της Κρήτης να λάβουν σημαντικά μειωμένη χρηματοδότηση για την παροχή της συγκεκριμένης υπηρεσίας.
  2. Ζητήθηκε από τους Δήμους, εφόσον επιθυμούν την αύξηση των ωρών εργασίας των καθαριστριών των σχολικών μονάδων τους, να το πράξουν, καταβάλλοντας όμως το επιπλέον ποσό από ιδίους πόρους. Είναι αυτονόητο, ότι στην παρούσα χρονική στιγμή, οπού η πανδημία μείωσε σημαντικά τα οικονομικά μεγέθη των Δήμων, η ανεύρεση των επιπλέων πόρων αποτελεί δυσεπίλυτη εξίσωση, ενώ το προ των πυλών τέταρτο κύμα της πανδημίας απαιτεί τη μέγιστη δυνατή και άρτια παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στις σχολικές μονάδες της χώρας μας.

Επιπλέον ιδιαίτερα για φέτος και ενώ η εξέλιξη της πανδημίας βαίνει κλιμακούμενη όσο πλησιάζουμε στην έναρξη της σχολικής χρονιάς, απαιτείται να αυξηθούν οι ώρες απασχόλησης των σχολικών καθαριστριών ανά Δήμο τουλάχιστον κατά 20 % -με παράλληλη κάλυψη της σχετικής δαπάνης από το Κράτος- προκειμένου να εξασφαλιστεί  αφενός η απολύμανση των σχολείων κατά τη διάρκεια των μαθημάτων αλλά και τον ενδελεχή καθαρισμό των σχολικών αιθουσών μετά το πέρας των μαθημάτων που είναι απολύτως απαραίτητο και αφετέρου να θωρακιστούν οι σχολικές μας μονάδες με τον καλύτερο δυνατόν τρόπο ενόψει του νέου πανδημικού κύματος.

 

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

 

Θα ικανοποιήσει η κυβέρνηση το δικαιολογημένο αίτημα των Δήμων της Κρήτης, των συνεργατών τους  σχολικών καθαριστριών, των συλλόγων γονέων και των εκπαιδευτικών, για επαναφορά του μέγιστου αριθμού ωρών ημερήσιας απασχόλησης σε όσους Δήμους υπέστησαν μείωση και συνακόλουθη αύξηση της χρηματοδότησης του Υπουργείου σας, καθώς με τους πιο μετριοπαθείς υπολογισμούς θα υπάρξουν αρκετοί Δήμοι της Κρήτης, που θα κληθούν να αναλάβουν έως και το 1/3 της συνολικής δαπάνης που απαιτείται για τις σχολικές καθαρίστριες για τη σχολική χρονιά 2020-2021;

Ο ερωτών βουλευτής

 

Γεώργιος Λογιάδης