Ηράκλειο, 19 Αυγούστου 2021

 

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον κ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

 

Θέμα: Μεταφορικό Ισοδύναμο στην Κρήτη

Η καθιέρωση του μεταφορικού ισοδύναμου για τους κατοίκους και τις επιχειρήσεις του νησιού μας, αποτελούσε πάγιο αίτημα της τοπικής αυτοδιοίκησης, των πολιτών, των αγροτικών, επιχειρηματικών, συνδικαλιστικών και λοιπών φορέων της Κρήτης αναφέρει η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κρήτης. Ωστόσο η εφαρμογή του μέτρου που υλοποιήθηκε το έτος 2021 μετά την έκδοση της σχετικής ΚΥΑ, εξαιρεί από το μεταφορικό ισοδύναμο τις μετακινήσεις των μονίμων κατοίκων της Κρήτης, αλλά και τις μεταφορές καυσίμων, γεγονός που έρχεται σε αντίθεση με όσα ισχύουν στα υπόλοιπα νησιά όπου εφαρμόζεται το μέτρο. Δεδομένο ότι αυτό συνιστά διακριτή και άνιση μεταχείριση εις βάρος των πολιτών της Κρήτης.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

Θα εξετάσετε άμεσα την ένταξη, τόσο των μετακινήσεων των μονίμων κατοίκων του νησιού μας, όσο και των μεταφορών καυσίμων καθώς και νέων Κωδικών Αριθμών Δραστηριοτήτων (ΚΑΔ), στο μέτρο του μεταφορικού ισοδύναμου, ώστε να αποκατασταθεί η ισότιμη μεταχείριση των πολιτών και των επιχειρήσεων της Κρήτης σε σχέση με τις υπόλοιπες νησιωτικές περιοχές της χώρας που εφαρμόζεται το εν λόγω μέτρο;

 

Ο ερωτών βουλευτής

 

Γεώργιος Λογιάδης