Ηράκλειο, 19 Αυγούστου 2021

 

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς την κα. Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού

 

Θέμα: Η Eταιρεία Ελλήνων Σκηνοθετών προσέφυγε στην Αρχή Διαφάνειας ζητώντας διαφάνεια στη δράση του ελληνικού κέντρου κινηματογράφου

 

Η Εταιρεία Ελλήνων Σκηνοθετών (Ε.Ε.Σ.) αναφέρει ότι μετά τις επανειλημμένες παρεμβάσεις της τελευταίας χρονικής περιόδου και την συνεχιζόμενη σιωπή τόσο του αρμόδιου Υφυπουργού για τον Σύγχρονο Πολιτισμό όσο και του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου (Ε.Κ.Κ.), προσέφυγε στην Αρχή Διαφάνειας ζητώντας την αρωγή της, προκειμένου να ελεγχθεί η νομιμότητα των αποτελεσμάτων αξιολόγησης όλων των πρόσφατων χρηματοδοτικών προγραμμάτων, αναφέρει σε επιστολή της.

Επίσης, η Ε.Ε.Σ. ζητά να ελεγχθεί και η νομιμότητα του νέου χρηματοδοτικού κανονισμού, όσον αφορά τον τρόπο αξιολόγησης που προβλέπει αλλά και την διαδικασία επιλογής των αναγνωστών και της ανάθεσης αξιολόγησης σε αυτούς. Ενός νέου χρηματοδοτικού κανονισμού που η Διοίκηση του Ε.Κ.Κ. χρησιμοποιεί συχνά ως φύλλο συκής, προκειμένου να μετατοπίσει το ενδιαφέρον της κινηματογραφικής κοινότητας από το νοσηρό παρόν σε κάποιο, δήθεν, αδιάβλητο μέλλον.

Ειδικότερα η Ε.Ε.Σ., με τη πολυσέλιδη,  Αίτηση της, ζητά να ελεγχθούν:

  • Η νομιμότητα της υπ’ αριθμ. πρωτ. 268/13-1-2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Κ.Κ., με την οποία εγκρίθηκε η ανάθεση της αξιολόγησης των προτάσεων από συγκεκριμένη ομάδα αναγνωστών (readers), παρά τα όσα προβλέπονται στο άρθρο 23 του Ν. 4708/2020, για τον τρόπο επιλογής των αξιολογητών καθώς και για την αμοιβή τους. Συγκεκριμένα ζητά να εξετασθεί εάν νομίμως δεν εφαρμόστηκαν τα όσα προβλέπονται στο εν λόγω άρθρο του νέου «Νόμου του Ακροπόλ», παρόλο που ήταν σε ισχύ από τον Αύγουστο του 2020.

 

  • Την νομιμότητα της απόφασης που λήφθηκε στην υπ’ αριθμ. 1485/19-10-2020 συνεδρίαση του Δ.Σ. του Ε.Κ.Κ. με την οποία τροποποιήθηκαν οι αποφάσεις των υπ’αρ. αριθμ. 1447/7-05-2019 και 1448/10-05-2019 συνεδριάσεων του προηγούμενου Δ.Σ. του Ε.Κ.Κ., αναφορικά με τα ασυμβίβαστα στο πρόσωπο των αναγνωστών. Ειδικότερα, ζητά να ελεγχθεί η νομιμότητα της απόφασης του σημερινού Δ.Σ. του Ε.Κ.Κ., σύμφωνα με την οποία δόθηκε η δυνατότητα να ορίζονται ως αναγνώστες και άτομα που έχουν υποβάλει πρόταση σε οποιαδήποτε πρόγραμμα του χρηματοδοτικού κανονισμού του Ε.Κ.Κ., αρκεί να μην αξιολογούν προτάσεις που έχουν υποβληθεί στο ίδιο πρόγραμμα με αυτό που συμμετέχουν.

 

  • Την νομιμότητα των διατάξεων του νέου χρηματοδοτικού κανονισμού άλλα και των εκάστοτε αποφάσεων του Δ.Σ. και ιδιαίτερα αυτών περί αξιολόγησης (επιλογή, ανάθεση και αμοιβή αναγνωστών) σύμφωνα με το άρθρο 23 του νέου «Νόμου Ακροπόλ» (Ν.4708/2020), σε συνδυασμό και με την παράλειψη έκδοσης, μέχρι και σήμερα, Εσωτερικού Κανονισμού.

 

Η Ε.Ε.Σ. ήδη εξετάζει το σοβαρότατο θέμα του ασυμβίβαστου που προκύπτει για μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Κ.Κ., τα οποία έχοντας δικαστικές εκκρεμότητες με το ίδιο το Ε.Κ.Κ., σήμερα πλέον, ενώ έχουν αναλάβει τη διοίκηση του φορέα, τυγχάνουν ενάγοντες και εναγόμενοι, κατήγοροι και κατηγορούμενοι. Διότι τελικά θα πρέπει να αντιληφθούν ότι άλλο το ηθικό και άλλο το νόμιμο. Πόσο μάλλον όταν και το νόμιμο έχει φτάσει να συστέλλεται και να διαστέλλεται κατά το δοκούν. Χωρίς να ευθύνεται γι’ αυτό η υψηλή θερμοκρασία, αλλά μόνον η χαμηλή ευαισθησία.

 

 

Ερωτάται η κα. Υπουργός:

 

Θα ελέγξει η κυβέρνηση όσα ζητάει η ΕΕΣ;

 

Ο ερωτών βουλευτής

 

Γεώργιος Λογιάδης