Ηράκλειο, 30 Ιουλίου 2021

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον κ. Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας

 

Θέμα: Κατάργηση των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών για όλα τα έργα του Δημοσίου.

Σε δημοσίευμα στην Εφημερίδα των Συντακτών (14-6-2021), η Διεθνής Ένωση Αρχιτεκτόνων (UIA) αναφέρει ότι η ελληνική νομοθεσία καταργεί ουσιαστικά τους αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς για όλα τα έργα του Δημοσίου.

Μια τροπή που δεν ευνοεί τη διαφάνεια και την ανάδειξη νέων ταλέντων και ιδεών. Η UIA απάντησε στην ομόφωνη ανακοίνωση του Πανελλήνιου Συλλόγου Αρχιτεκτόνων (ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ) που διαμαρτυρήθηκε για την πρόσφατη απόφαση (31/5/21) του υπουργείου Περιβάλλοντος.

Συγκεκριμένα με την εν λόγω απόφαση εξαιρούνται από την υποχρέωση αρχιτεκτονικού διαγωνισμού τα έργα και οι μελέτες, εφόσον στην υλοποίησή τους εμπλέκονται ΕΣΠΑ, Ταμείο Ανάκαμψης, Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ή υλοποιούνται μέσω ΣΔΙΤ. Εξαιρούνται επίσης οι «αναπλάσεις πάρκων, αλσών και εθνικών ή δημοτικών κήπων, κεντρικών ή ιστορικής σημασίας πλατειών, επισκέψιμων αρχαιολογικών χώρων, ζωνών προστασίας της φύσης και του τοπίου, δικτύων οδών και πεζοδρόμων, παραλιακών μετώπων μεγάλου αναπτύγματος κ.λπ.», εφόσον «οι μελέτες εκπονούνται από τεχνικές υπηρεσίες δημόσιας αρχής, φέρουν υπογραφή αρχιτέκτονα και έχει γνωμοδοτήσει επ’ αυτών το Κεντρικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής».

 

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

Για ποιους λόγους η ελληνική κυβέρνηση αποφάσισε να καταργήσει πρακτικά τους αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς;

Θα ανακαλέσει την εν λόγω απόφαση αφού οι αρχιτεκτονικοί διαγωνισμοί εγγυώνται το βέλτιστο σχέδιο για τον κύριο του έργου, τους χρήστες και την κοινωνία, ενώ οι κανόνες διεξαγωγής «είναι τα καλύτερα όπλα κατά της διαφθοράς»;

Ο ερωτών βουλευτής

 

Γεώργιος Λογιάδης