Αναφορά προς το Προεδρείο της Βουλής των Ελλήνων  με αποδέκτη την Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, κατέθεσε ο βουλευτής Ηρακλείου του ΜέΡΑ25, Γιώργος Λογιάδης.

Ως αναφορά κατατέθηκε επιστολή του Συλλόγου Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΣΣΑΕΤΤΕ).

Στην επιστολή αναφέρεται ότι ο ΣΣΑΕΤΤΕ αποτελεί επιστημονικό και επαγγελματικό φορέα εκπροσώπησης των Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης αποφοίτων σχολών Συντήρησης Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής και ισότιμων και αντίστοιχων σχολών της αλλοδαπής. Βάσει των καταστατικών του υποχρεώσεων, ο ΣΣΑΕΤΤΕ προασπίζεται τα επαγγελματικά δικαιώματα του κλάδου, μέσω της διαφύλαξης της εφαρμογής της ισχύουσας νομοθεσίας και αποτρέποντας επεμβάσεις συντήρησης από μη Συντηρητές και άτομα που αντιποιούνται το επάγγελμα και διεκδικούν τα επαγγελματικά δικαιώματα του Συντηρητή χωρίς το απαραίτητο εκπαιδευτικό και επιστημονικό υπόβαθρο.

Στην επιστολή ο ΣΣΑΕΤΤΕ καταθέτει τις θέσεις του σχετικά με την απαίτηση αποφοίτων Προγραμμάτων Διαχείρισης Εκκλησιαστικών Κειμηλίων των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών για κατοχύρωση επαγγελματικών δικαιωμάτων Συντηρητή αρχαιοτήτων και έργων τέχνης, μη συναφών με το αντικείμενο σπουδών τους.

Πατήστε το σύνδεσμο για να κατεβάσετε:

440_ΘΕΣΕΙΣ ΣΣΑΕΤΤΕ_προς_Ολομέλεια_Βουλής 2021-7-28 Λογιάδης ΣΣΑΕΤΤΕ1