Ηράκλειο, 28 Ιουλίου 2021

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς την κα Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων

 

Θέμα: 53 θέσεις μόνο για πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια για τον κλάδο ΠΕ 07

 Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί Γερμανικής Γλώσσας ΠΕ 07 αναφέρουν ότι πριν λίγες μέρες βγήκε η κατανομή των θέσεων για μόνιμους διορισμούς. Δυστυχώς στον κλάδο ΠΕ07 οι θέσεις είναι πολύ λίγες, μόνο 53 για την πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Οι πραγματικές ανάγκες στον κλάδο είναι πολύ περισσότερες αφού πέρυσι δουλεύαν 626 αναπληρωτές και στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Ερωτάται η κα. Υπουργός:

Γιατί ενώ οι πραγματικές ανάγκες είναι περισσότερες, κατανεμήθηκαν μόνο 53 θέσεις στον εν λόγω κλάδο;

Θα προκηρύξει άμεσα και άλλες θέσεις για τον εν λόγω κλάδο;

 

 

 

Ο ερωτών βουλευτής

Γεώργιος Λογιάδης