Ηράκλειο, 28 Ιουλίου 2021

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς την κα Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων

Θέμα: Τροποποίησης του σχεδίου νόμου με τίτλο «αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις» προτείνει η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κρήτης

Με βάση τους Νόμους και τις διατάξεις που καθορίζουν τη λειτουργία των ΟΤΑ  α΄ βαθμού, οι Δήμοι αποτελούν βασικό πυλώνα στην υποστήριξη της εύρυθμης λειτουργίας των σχολικών μονάδων της περιοχής τους. Για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των προβλημάτων της εκπαιδευτικής κοινότητας του κάθε Δήμου, κρίνεται σημαντική  η συμμετοχή στα Δημοτικά Συμβούλια άξιων και ικανών εκπαιδευτικών  που γνωρίζουν, εκ των έσω, τα προβλήματα της εκπαίδευσης αναφέρει η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κρήτης.

Συγκεκριμένα από τις διατάξεις του προς ψήφιση Σχεδίου Νόμου για την επιλογή στελεχών εκπαίδευσης προκύπτει ότι:

Η θητεία ενός εκπαιδευτικού στους ΟΤΑ  και μάλιστα σε σημαντικές θέσεις ευθύνης όπως  Δήμαρχος,  Αντιδήμαρχος, Πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής  δεν αποτιμάται με συγκεκριμένο αριθμό αξιολογικών μονάδων.

Ως αποτέλεσμα, το προς ψήφιση Σχέδιο Νόμου  αποθαρρύνει και  λειτουργεί ανασταλτικά στη συμμετοχή των εκπαιδευτικών στα κοινά, αφού για όσο διάστημα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση ως Δήμαρχοι, Αντιδήμαρχοι, Πρόεδροι Σχολικών Επιτροπών κ.λ.π δεν λαμβάνουν καμία μετρήσιμη αξιολογική μονάδα. Έτσι όταν επιστρέψουν  στα εκπαιδευτικά τους καθήκοντα, στα πλαίσια διεκδίκησης διοικητικών θέσεων ευθύνης, ενώ έχουν αποκτήσει σημαντική καθοδηγητική και διοικητική εμπειρία στην αντιμετώπιση προβλημάτων της εκπαίδευσης, βρίσκονται σε δυσμενέστερη θέση σε σχέση με τους συναδέλφους τους που παρέμειναν  εργασιακά στις εκπαιδευτικές δομές του Υπουργείου Παιδείας. Έτσι, δημιουργούνται αντικίνητρα για τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών στα κοινά της τοπικής αυτοδιοίκησης και απομακρύνονται ικανά μέλη της κοινωνίας που μπορούν να προσφέρουν στην επίλυση των εκπαιδευτικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει η τοπική κοινωνία .

Επιπλέον, με το προτεινόμενο προς ψήφιση Σχέδιο Νόμου ενισχύεται ο βαθμός αυτονομίας της σχολικής μονάδας  και αρκετά προβλήματα (κτιριακά, εξοπλισμού, υποδομών, κ.λ.π) που αντιμετωπίζουν οι σχολικές μονάδες θα επιλύονται μέσω των Δήμων. Για την επίλυση αυτών των προβλημάτων καθίσταται σημαντική η αποκτηθείσα  εμπειρία των  στελεχών εκπαίδευσης που έχουν ασκήσει καθήκοντα σε σημαντικές θέσεις ευθύνης στους Ο.Τ.Α α΄Βαθμού.

Τέλος, για λόγους  δικαιοσύνης, ισονομίας και ισότιμης αντιμετώπισης των πολιτών προτείνεται η τροποποίηση των σχετικών άρθρων του προς ψήφιση Σχεδίου Νόμου ώστε να καθορίζεται συγκεκριμένος αριθμός αξιολογικών μονάδων για  τους εκπαιδευτικούς που διεκδικούν θέση στελέχους στην εκπαίδευση και έχουν ασκήσει καθήκοντα Δημάρχου, Αντιδημάρχου και Προέδρου Σχολικής Επιτροπής στους ΟΤΑ α΄ Βαθμού.

 

 

Ερωτάται η κα. Υπουργός:

Θα τροποποιηθεί το σχέδιο νόμου  ώστε να μην αποθαρρύνει και να λειτουργεί ανασταλτικά στη συμμετοχή των εκπαιδευτικών στα κοινά, αφού για όσο διάστημα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση ως Δήμαρχοι, Αντιδήμαρχοι, Πρόεδροι Σχολικών Επιτροπών κ.λ.π δεν λαμβάνουν καμία μετρήσιμη αξιολογική μονάδα;

Θα τροποποιηθούν τα σχετικά άρθρα του προς ψήφιση Σχεδίου Νόμου ώστε να καθορίζεται συγκεκριμένος αριθμός αξιολογικών μονάδων για  τους εκπαιδευτικούς που διεκδικούν θέση στελέχους στην εκπαίδευση και έχουν ασκήσει καθήκοντα Δημάρχου, Αντιδημάρχου και Προέδρου Σχολικής Επιτροπής στους ΟΤΑ α΄ Βαθμού;

 

 

 

Ο ερωτών βουλευτής

Γεώργιος Λογιάδης