Ηράκλειο, 28 Ιουλίου 2021

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς την κα Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων

 

Θέμα: Ελάχιστες οι θέσεις των θεατρολόγων

 Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί Θεατρικής Αγωγής ΠΕ 91.01 Κρήτης αναφέρουν ότι ως Θεατρολόγοι ΠΕ 91.01 νομού Ηρακλείου, χαιρετίζουν το γεγονός ότι μετά από χρόνια αδιοριστίας, πραγματοποιούνται μόνιμες προσλήψεις  εκπαιδευτικών, ανάμεσα στους οποίους και η ειδικότητα της Θεατρικής Αγωγής. Χαιρετίζουν ακόμη το γεγονός ότι δόθηκαν δεκατέσσερις (14) οργανικές θέσεις στον νομό αλλά και άλλες στην ευρύτερη περιφέρεια της Κρήτης.

Αναφέρουν όμως ότι το πρόβλημα είναι το εξής: ενώ οι ανάγκες σε Θεατρολόγους ΠΕ91.01 είναι πολύ μεγαλύτερες, (προσλαμβάνονται ετησίως 900 αναπληρωτές Θεατρολόγοι) και υπάρχουν ελάχιστοι μόνιμοι συνάδελφοι, συστάθηκαν μόλις 171 οργανικές θέσεις. Ενδεικτικά αναφέρουν το ασύλληπτο γεγονός ότι οι δυο από τις μεγαλύτερες διευθύνσεις της Ελλάδας (΄Δ Αθήνας και Ά Θεσσαλονίκης) δεν παρουσιάζουν καθόλου οργανικά κενά, ενώ πχ η ΄Δ Αθήνας προσλαμβάνει στην πρώτη φάση γύρω στους 40 θεατρολόγους.

Ζητούν λοιπόν τα εξής:

  • Να ανοίξουν άμεσα (πριν τους διορισμούς) τα μεγάλα αστικά κέντρα και να συσταθούν περισσότερες οργανικές θέσεις πανελλαδικά . Έτσι οι 14 συνάδελφοι που θα έρθουν από όλα τα μέρη της Ελλάδας διαταράσσοντας την καθημερινότητά τους  για να διοριστούν στον νομό Ηρακλείου, θα μπορέσουν να πάρουν απόσπαση και μετάθεση σε ένα μέρος πλησιέστερο του σταθερού τόπου κατοικίας τους.
  • Να μην δοθεί το μάθημα ΄β ανάθεση για συμπλήρωση ωραρίου σε ΠΕ 70, στερώντας θέσεις εργασίας σε αναπληρωτές Θεατρικής Αγωγής και στερώντας από τους μαθητές το δικαίωμα να διδάσκονται το μάθημα αυτό από καταρτισμένο εκπαιδευτικό προσωπικό που το σπούδασε και το ασκεί καθημερινά επιστημονικά, παιδαγωγικά, με αγάπη και μεράκι.
  • Να γίνονται διορισμοί κάθε χρόνο, καλύπτοντας τα αναρίθμητα πάγια κενά σε ΠΕ91.01 σε όλη την Ελλάδα. Ο αριθμός των 171 Θεατρολόγων που θα διοριστούν είναι μια «σταγόνα στον ωκεανό» σε σχέση με τις ανάγκες των σχολείων. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι συνάδελφοι μας με εντοπιότητα, αυξημένα ακαδημαϊκά προσόντα και κοινωνικά κριτήρια, που υπηρετούν στον νομό Ηρακλείου πάνω από 10 χρόνια, είναι εκτός διορισμών.

Ακόμη, συνάδελφοί τους που υπηρετούν αναπληρωτές 7 – 12 χρόνια στην Πρωτοβάθμια Ηρακλείου κινδυνεύουν, με τίμημα την ανατροπή της καθημερινότητάς τους, της οικογενειακής τους ζωής και της ψυχικής τους ευημερίας, να βρεθούν εκτός νομού ή / και νησιού. Για αυτόν τον λόγο επιμένουν να μην δοθεί ΄β ανάθεση το μάθημα της Θεατρικής Αγωγής.

 

Ερωτάται η κα. Υπουργός:

Θα μεριμνήσει η κυβέρνηση για τα όσα ζητούν οι αναπληρωτές θεατρολόγοι;

 

Ο ερωτών βουλευτής

Γεώργιος Λογιάδης