Ηράκλειο, 18 Ιουλίου 2021

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον κ. Υπουργό Οικονομικών

Θέμα: Φορολόγηση των μη κερδοσκοπικών συλλόγων, σωματείων, οργανισμών

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία οι κάθε είδους μη κερδοσκοπικές οργανώσεις, πρέπει να έχουν Α.Φ.Μ και να υποβάλλουν κάθε χρόνο φορολογική δήλωση,δηλώνοντας τα τυχόντα εισοδηματά τους, πλην των συνδρομών των μελών τους οι οποίες δεν φορολογούνται.

Στη χώρα μας, υπάρχουν χιλιάδες μη κερδοσκοπικοί σύλλογοι και σωματεία,  όπου δεν έχουν Α.Φ.Μ, (γιατί δεν είχε γνωστοποιηθεί ευρέως την κατάλληλη στιγμή ,το τότε νέο καθεστός υποχρεωτικής εκδοσής του, οπότε και μπορούσε να  εκδοθεί δωρεάν), με αποτέλεσμα να πρέπει αναδρομικά να πληρώσουν εκατοντάδες ευρώ σαν πρόστιμο, για να έρθουν στην φορολογική νομιμότητα, κι ας μην είχαν ποτέ έσοδα πλην κάποιων εισφορών των μελών τους.

Ακόμη και για να «κλείσουν» οι παραπάνω σύλλογοι-σωματεία θα πρέπει να πληρωθούν τα  παραπάνω αβάσταχτα πρόστιμα για τα πενιχρά εισοδήματα τους (ιδιαίτερα  των μικρών μη κερδοσκοπικών συλλόγων).

Να σημειωθεί ότι σχετική διευκόλυνση με νομοθετική ρύθμιση έχει γίνει για τους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων πριν λίγα χρόνια.

Το νέο δικαίωμα θα πρέπει να γνωστοποιηθεί κατάλληλα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ,και να δοθεί ένα επαρκές χρονικό διάστημα για να εκπληρώσουν όλοι οι μη κερδοσκοπικοί σύλλογοι-σωματεία την υποχρέωσή τους.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

Θα επιτρέψει η κυβέρνηση δωρεάν να προμηθευτούν Α.Φ.Μ όλοι οι μη κερδοσκοπικοί σύλλογοι-σωματεία, και για το παρελθόν να καταβληθούν αναδρομικά φόροι, μόνο αν υπήρξαν οικονομικές συναλλαγές με πραγματικά έσοδα, και όχι για εισφορές μελών;

Ο ερωτών βουλευτής

 

Γεώργιος Λογιάδης