Ηράκλειο, 18 Ιουλίου 2021

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους κ.κ. Υπουργούς Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Θέμα:  Οι τουριστικές επιχειρήσεις του κλάδου Ενοικιάσεως αυτοκινήτων με ΚΑΔ 77.11.10 και οι υπηρεσίες Ενοικίασης Μοτοσικλετών με  ΚΑΔ 78124, εκτός χρηματοδοτούμενων τουριστικών επιχειρήσεων.

Οι επιχειρήσεις ενοικιάσεως αυτοκινήτων και δικύκλων που δραστηριοποιούνται στην Ελληνική Επικράτεια ανήκουν στις  Τουριστικές Επιχειρήσεις και το 95% αυτών λειτουργεί εποχιακά, Απρίλιο έως Οκτώβριο ή και σε μικρότερη χρονική περίοδο, ανάλογα με την περιοχή.

Οι επιχειρήσεις που εκπροσωπούνται από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Γραφείων Ιδιοκτητών Ενοικιάσεως Αυτοκινήτων & Δικύκλων(Π.ΟΓ.Ε.Α.ΔΙ) ξεπερνούν τις 7000, είναι μικρές, μεσαίες ,και μεγάλες επιχειρήσεις. Απασχολούν δεκάδες χιλιάδες εποχιακά  εργαζόμενους, όλο το προσωπικό το προσλαμβάνουν κατά την αντίστοιχη περίοδο. Οι προσλήψεις γίνονται σταδιακά με την έναρξη της Τουριστικής περιόδου (αρχές Απριλίου).

Δεδομένου ότι λόγω του COVID- 19 η φετινή τουριστική περίοδος είναι αμφίβολο αν θα ανοίξει αλλά και αν ανοίξει θα είναι πάρα πολύ δύσκολη, και πολύ μικρής διάρκειας η επιβίωση των επιχειρήσεων θα είναι πάρα πολύ δύσκολη, και δυσκολότερη η επιβίωση των εργαζομένων σε αυτές.
Οι επιχειρήσεις είναι καταχρεωμένες λόγο της φύσης της εργασίας τους (ακριβή πρώτη ύλη που είναι οι αγορές αυτοκινήτων , το υψηλό κόστος συντήρησης, και το τεράστιο λειτουργικό κόστος)  έχουν τραπεζικό δανεισμό τόσο από τις εγχώριες τράπεζες, (κεφάλαια κίνησης – επιταγές κτλ), όσο και από τράπεζες εξωτερικού που δραστηριοποιούνται στην χρηματοδότηση αγοράς αυτοκινήτων (V/W Bank, FGA κτλ).
Αναφέρουν ότι λόγω της φύσης του επαγγέλματος όλες οι υποχρεώσεις (χρεολύσια – δόσεις -) κατανέμονται κατά την διάρκεια δύο έως και τριών  Τουριστικών περιόδων.

Άμεσα και έμμεσα συνδέονται με ένα μεγάλο κύκλο επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται με τον χώρο του αυτοκινήτου. (Εισαγωγείς και εμπορία  αυτοκινήτων, εμπορία ανταλλακτικών , συνεργείων αυτοκινήτων και μοτοσικλετών, Ασφαλιστικών εταιριών κλπ). Η ζημία για τις επιχειρήσεις ενοικιάσεως αυτοκινήτων & δικύκλων  είναι τεράστια.

Αναλυτικά:

Α) Μείωση του κεφαλαίου λόγο δυσκολίας πώλησης και αντικατάστασης του στόλου κατά 50%.

Β) Αλλαγή της μεθόδου κρατήσεων ( θα καθιερωθεί η ηλεκτρονική κράτηση ) με ενδιάμεσους BROKERS με πάρα πολύ χαμηλή τιμή με αποτέλεσμα μείωσης του τζίρου των επιχειρήσεων απώλεια τεράστιων εσόδων, κατάργηση της ντόπιας αγοράς (πιάτσας).

Γ) Αδυναμία πληρωμής υποχρεώσεων, Σφράγιση μεταχρονολογημένων επιταγών, διαμαρτυρία γραμματίων με ότι αυτό συνεπάγεται,

Δ) Δέσμευση των ΑΦΜ, και κατάσχεση λογαριασμών εις χείρας τρίτων λόγο αδυναμίας να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους.

Ε) Τεράστιο κόστος για αποθήκευση και συντήρησης λόγο ακινησίας των αυτοκινήτων.

Ζ) Τεράστιο λειτουργικό κόστος λόγο COVID19, για να μπορέσουν οι επιχειρήσεις να ανταπεξέλθουν στις οδηγίες-πρωτόκολλα , των ειδικών, για την λειτουργία τους και την παροχή σωστών και ασφαλή υπηρεσιών στους πελάτες τους

Η) Χαμηλό ποσοστό τζίρου που φτάνει κάτω του 30% του 2019

Για την ζημιά που οι επιχειρήσεις του τουρισμού έχουν υποστεί λόγο COVID-19 η κυβέρνηση αποφάσισε για την επανεκκίνησή τους, και κατ’ επέκταση την επανεκκίνηση του τουρισμού τη χρηματοδότηση και στήριξης τους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα- επιχειρηματικότητα –Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) του  ΕΣΠΑ 2021-2027 με 350.000.000 euro.

Δυστυχώς έχουν αγνοηθεί οι τουριστικές επιχειρήσεις του κλάδου Ενοικιάσεως αυτοκινήτων με ΚΑΔ 77.11.10 και οι υπηρεσίες Ενοικίασης Μοτοσικλετών με  ΚΑΔ 78124, οι οποίες για κάποιο ανεξήγητο λόγο δεν συμπεριλήφθηκαν στις χρηματοδοτούμενες τουριστικές επιχειρήσεις.

Ερωτάσθε κ.κ. Υπουργοί:

Θα προχωρήσει η κυβέρνηση  σε αναθεώρηση της απόφασης;

Ο ερωτών βουλευτής

 

Γεώργιος Λογιάδης