Ηράκλειο, 18 Ιουλίου 2021

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς την κα Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων

Θέμα:  Άνιση κατανομή διορισμών καταγγέλλουν οι αναπληρωτές Βιολόγοι

 

Οι αναπληρωτές βιολόγοι αναφέρουν ότι μετά την ανακοίνωση των οργανικών κενών σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, και αφού έγινε μια αρχική κατανομή στις δύο βαθμίδες εκπαίδευσης, οι 5500 θέσεις διορισμού στη δευτεροβάθμια κατανεμήθηκαν στις διάφορες ειδικότητες.  Από την κατανομή αυτή καλύφθηκε, στο σύνολο σχεδόν των ειδικοτήτων, το 90-100% των οργανικών κενών όπως αυτό είχε ανακοινωθεί τον περασμένο Μάιο από το ίδιο το ΥΠΑΙΘ.

 

Τονίζουν όμως  ότι στην κατανομή αυτή  ο κλάδος των βιολόγων δεν έτυχε  της ίδιας μεταχείρισης. Καλύφθηκε σε ποσοστό  μόλις το 53,8% ( 424 θέσεις διορισμού στα 788 οργανικά κενά του κλάδου) τη στιγμή που σε άλλες ειδικότητες το ποσό έφτασε στο 100%.

 

Με αποτέλεσμα η ειδικότητα να δεχτεί σοβαρό πλήγμα δεδομένου ότι διαχωρίστηκε από τις υπόλοιπες ειδικότητες ως προς το ποσοστό κάλυψης των οργανικών της κενών.

Αναφέρουν ότι το μάθημα της Βιολογίας θα έπρεπε να αποτελεί πρωτεύον μέλημα του ΥΠΑΙΘ δεδομένης της ανάγκης βιολογικού εγγραμματισμού της κοινωνίας για τους παρακάτω λόγους:

  1. Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια πρωτόγνωρη υγειονομική κρίση, στην αντιμετώπιση της οποίας, οι γνώσεις που μπορεί να παράσχει το μάθημα της Βιολογίας, μόνο βοήθεια θα αποτελούσαν.
  2. Η συνειδητοποίηση της ανάγκης εμβολιασμού κατά της νόσου Covid- 19 φυσικά και περνά μέσα από την γνώση της αξίας των εμβολίων.
  3. Επιπλέον, το μάθημα της σεξουαλικής αγωγής το οποίο, πρόκειται να συμπεριληφθεί στο νέο ωρολόγιο σχολικό πρόγραμμα, δεν μπορεί να διδαχθεί αποτελεσματικότερα από άλλη ειδικότητα.
  4. Το μάθημα της Βιολογίας αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση εισαγωγής ( είναι εξεταζόμενο μάθημα στη Γ’ Λυκείου) στις Ιατρικές σχολές στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Δεδομένου ότι βρίσκονται ως κλάδος στη δεινή θέση να περικόπτονται οι θέσεις διορισμού και μάλιστα με τρόπο που φαίνεται να μην ακολουθεί ούτε το στοιχειώδες δικαίωμα μας, δηλαδή μιας δίκαιης κατανομής.

 

Ερωτάται η κα. Υπουργός:

Γιατί δεν υπήρξε ίσο ποσοστό  μεταξύ των οργανικών κενών όλων των κλάδων;

 

Θα  καλυφθούν τα οργανικά κενά του κλάδου σε  ποσοστό ίσο με τους υπόλοιπους;

 

Ο ερωτών βουλευτής

Γεώργιος Λογιάδης