Ηράκλειο, 8 Ιουλίου 2021

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον κ. Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης

 

Θέμα:  Αίτημα για παράταση της προθεσμίας διόρθωσης των αρχικών κτηματολογικών εγγραφών

 

Σε επιστολή του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, Τμήμα Ανατολικής Κρήτης (ΤΕΕ/ΤΑΚ) αναφέρεται ότι  σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 2 του νόμου 2664/1998 η προθεσμία διόρθωσης των αρχικών κτηματολογικών εγγραφών για το κτηματολογικό γραφείο Ηρακλείου ήταν η 31η Δεκεμβρίου του 2026.

Όμως, το 2019 η κυβέρνηση τροποποίησε την παραπάνω προθεσμία θεσπίζοντας μία μοναδική προθεσμία για όλη τη χώρα την 31η Δεκεμβρίου του 2020.

Κατά την ψήφιση της παραπάνω ρύθμισης στάλθηκε επιστολή από το ΤΕΕ/ΤΑΚ στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας εκφράζοντας τη διαμαρτυρία και καλώντας τον να αποσύρει τη ρύθμιση αυτή.

Σήμερα η προθεσμία αυτή λήγει στις 31/12/2021.

Για τα ακίνητα που υπάγονται στο κτηματολογικό γραφείο Ηρακλείου η ισχύουσα αυτή τη στιγμή προθεσμία θα είναι καταστροφική. Συγκεκριμένα για το Ηράκλειο υπάρχουν πολλές εκκρεμείς υποθέσεις και ανακρίβειες στις αρχικές εγγραφές. Το χρονικό διάστημα αυτό είναι πολύ μικρό και οι διαδικασίες χρονοβόρες ιδιαίτερα σε περιπτώσεις που απαιτούνται δικαστικές αποφάσεις ή συναινέσεις με όμορους ιδιοκτήτες. Να σημειωθεί ότι βρισκόμαστε επίσης σε μία περίοδο υποβολής δηλώσεων για πολλές περιοχές που βρίσκονται υπό κτηματογράφηση, κάτι που επιφέρει επιπλέον επιβαρύνσεις σε πολίτες και επαγγελματίες. Με τη λήξη της προθεσμίας οι αρχικές εγγραφές καθίστανται οριστικές, και αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα για όσους δεν προλάβουν να κάνω τις απαραίτητες διορθώσεις είτε τα ακίνητα τους να περιέλθουν στην ιδιοκτησία δημοσίου ήταν να κατοχυρωθούν ως τμήματα γειτονικών ιδιοκτησιών.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

θα προχωρήσει η κυβέρνηση σε αναθεώρηση της σχετικής απόφασης και να επανέλθει η σχετική παράταση μέχρι το τέλος του 2026;

 

Ο ερωτών βουλευτής

 

Γεώργιος Λογιάδης