Ηράκλειο, 30 Ιουνίου 2021

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους κ.κ. Υπουργούς Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Θέμα:  Δυσοίωνο το μέλλον για τις μικρομεσαίες εμπορικές επιχειρήσεις

Η επόμενη μέρα του εμπορίου που είναι ήδη επιβαρυμένο από την έλλειψη ρευστότητας, τα συσσωρευμένα χρέη της πανδημίας και τα προβλήματα, έχουν ως αποτέλεσμα οι μικρομεσαίες εμπορικές επιχειρήσεις να υφίστανται ισχυρότατους κλυδωνισμούς, αναφέρει η Ομοσπονδία Εμπορικών Συλλόγων Κρήτης.

Ο αποκλεισμός του λιανεμπορίου από τα προγράμματα επανεκκίνησης της αγοράς, προκαλεί  ακόμη μεγαλύτερα προβλήματα και ένα αβέβαιο μέλλον.

Αν δεν ληφθούν άμεσα και στοχευμένα μέτρα για τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και την επανεκκίνηση του εμπορίου, στο τέλος της πανδημίας θα μετράμε χιλιάδες λουκέτα και ένα κλάδο να αφανίζεται με συνέπειες οικονομικές, κοινωνικές, ανεργία.

Το λιανεμπόριο εξαιρείται από την προσπάθεια επανεκκίνησης της οικονομίας και δεν χρήζει της ανάλογης στήριξης με τους άλλους κλάδους, προκαλώντας επιπλέον  ένα αίσθημα αδικίας.

Επίσης τονίζεται ότι η στήριξη που έχει λάβει ως τώρα ο κλάδος  δεν καλύπτει τα ιδιαίτερα προβλήματα και χαρακτηριστικά με αποτέλεσμα πολλοί να βρίσκονται σε αδιέξοδο με πολλά χρέη.

Ερωτάσθε κ.κ. Υπουργοί:

Θα δοθεί οικονομική ενίσχυση στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις,  ώστε να υπάρξει ισόρροπη και βιώσιμη επανεκκίνηση του λιανεμπορίου;

Θα υπάρξει άμεσα ένα Πρόγραμμα Επανεκκίνησης του Λιανεμπορίου, στο οποίο να προβλέπεται και η συμμετοχή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των ατομικών επιχειρήσεων που δεν απασχολούν προσωπικό, με στοχευμένα μέτρα για την ουσιαστική και έμπρακτη στήριξη τους;

 

 

Ο ερωτών βουλευτής

 

Γεώργιος Λογιάδης