Αναφορά προς το Προεδρείο της Βουλής των Ελλήνων  με αποδέκτη τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κατέθεσε ο βουλευτής Ηρακλείου του ΜέΡΑ25, Γιώργος Λογιάδης.

Ως αναφορά κατατέθηκε επιστολή που συνυπογράφουν ο Πρόεδρος ΤΟΕΒ Μεραμβέλλου, ο Πρόεδρος ΤΟΕΒ Τυμπακίου, ο Πρόεδρος ΤΟΕΒ Χρυσοσκαλίτισας και ο Πρόεδρος ΤΟΕΒ Κουρταλιώτη

Η επιστολή αναφέρει ότι το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τους ΤΟΕΒ ισχύει πάνω από 62 χρόνια με τον ιδρυτικό νόμο 3881 του 1958.

Παρά τα χρόνια παραμένει επίκαιρος και διαχρονικός ο νόμος, όπου εκεί στηρίχτηκαν και αναπτύχθηκαν όλοι οι ΤΟΕΒ της χώρας για την ανάπτυξη των αγροτικών δραστηριοτήτων και της οικονομίας της χώρας. Από το νομικό πλαίσιο αυτό, προκύπτουν δύο σημαντικά πράγματα, πρώτον παραδίδονται όλα τα έργα στους αγρότες για τη διαχείριση τους και δεύτερον η ίδια η πολιτεία έχει τον έλεγχο και την εποπτεία τους.

Το γενικό σχέδιο της πρότασης – μελέτης έρχεται να αντικαταστήσει το νόμο του 3881 του 58 και τις καινοτόμες ιδέες οι οποίες ήταν αρκετά δύσκολες στην υλοποίησή τους αλλά και πολύ κοστοβόρες για τους αγρότες – καταναλωτές. Στην Περιφέρεια Κρήτης λόγω της μορφολογίας του νησιού, γίνεται ορατό ότι οι οργανισμοί είναι απομονωμένοι και τα εγγειοβελτικά τους έργα είναι περιορισμένα σε έκταση. Τονίζουν ότι οι αλλαγές που πρόκειται να γίνουν πρέπει να έχουν ως στόχο την μείωση του κόστους, προς όφελος του πελάτη – καταναλωτή και όχι την επιβολή νέων εισπρακτικών αναγκών.

Πατήστε στο σύνδεσμο για να κατεβάσετε:

2021-06-29 Λογιάδης ΤΟΕΒ

ΤΟΕΒ ΚΡΗΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ