Ηράκλειο, 22 Ιουνίου 2021

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον κ. Υπουργό Προστασίας του Πολίτη

Θέμα:  Τοποθέτηση εξερχομένων από το Ειδικό Τμήμα Πυρονόμων της Σχολής Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης της Π.Α και υπαγωγή τους στην ευεργετική διάταξη του άρθρου 162 παρ. 1 Ν. 4662/2020.

 

Σχετικά με την υπ’ αριθμ. 32734 Φ201.1/7.6.2021 διαταγή Α.Π.Σ και η υπ’αριθμ. 27162/ Φ. 20.1 / 11.5.2021 διαταγή Α.Π.Σ, η Ομοσπονδία Πολυμελών Οικογενειών με Τρία Τέκνα Ελλάδος (ΟΠΟΤΤΕ), αναφέρει σχετικά με το θέμα τοποθέτησης εξερχομένων από το Ειδικό Τμήμα Πυρονόμων της Σχολής Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης της Π.Α, συμπαραστέκεται και ζητά δίκαιη λύση στο δίκαιο αίτημά τους αφού :

 

Δεν αναγνωρίστηκαν τα όσα αναφέρονται στην παρ. 1.β της υπ’ αριθμ. 27162/ Φ. 20.1 / 11.5.2021 διαταγής του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος, σε συνδυασμό με το άρθρο 162 παρ. 1β. Ν. 4662/2020, ως εξερχόμενοι και πατέρες τριών τέκνων, εμπίπτουν στην ευεργετική διάταξη του άρθρου 162 παρ. 1β Ν. 4662/2020 με την οποία εξαιρούνται από τη μετάθεση και απόσπαση χωρίς να υποβάλλουν αίτηση και ως εκ τούτου πρέπει να τοποθετηθούν ως υπεράριθμοι στην Υπηρεσία που υπηρετούν έως σήμερα.

 

Σημειώνεται επεξηγηματικά ότι η παρ. 1β της υπ’ αριθ. 27162/ Φ. 20.1 /11.5.2021 διαταγής του Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος αναγνωρίζει την υπαγωγή των τρίτεκνων αποφοιτησάντων του Ειδικού Τμήματος της Σχολής Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, στις ευεργετικές διατάξεις του άρθρου 162 παρ. 1.β Ν. 4662/2020. Επίσης, σημειώνεται ότι για την τοποθέτηση των υπαχθέντων τριτέκνων στην ευεργετική διάταξη του άρθρου 162 παρ.1 Ν. 4662/2020, ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος στην παρ. 2 της υπ’αριθμ. 27162/ Φ. 20.1 / 11.5.2021 διαταγής, διευκρινίζει ότι για την υπαγωγή στην ευεργετική διάταξη του άρθρου 162 παρ.1 Ν. 4662/2020 δεν λαμβάνεται υπόψη η ενηλικίωση των τέκνων.

 

 

Αποτελεί πράξη ευθύνης και αξιοπιστίας για τη Διοίκηση. Περιμένουμε από τη Διοίκηση τη στήριξη της τρίτεκνης οικογένειας και για λόγους κοινωνικής αλληλεγγύης και κοινωνικής προστασίας.

Το Πυροσβεστικό Σώμα οφείλει και αυτό, να συμφιλιώνει την οικογένεια με την εργασία, συνδράμοντας έτσι στην αντιμετώπιση του όλο αυξανόμενου Δημογραφικού προβλήματος της Ελλάδας, το οποίο αναδεικνύεται σε «υπ’ αριθμόν 1» εθνικό πρόβλημα.

 

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

Η διοίκηση θα διορθώσει το παραπάνω σφάλμα και θα αναγνωρίσει το δικαίωμα υπαγωγής των τρίτεκνων, δυνάμει της υπ’αριθμ. 27162/ Φ. 20.1 / 11.5.2021 και 32734 Φ201.1/7.6.2021 διαταγής, στην ευεργετική διάταξη του άρθρου 162 παρ. 1β. Ν. 4662/2020;

 

Ο ερωτών βουλευτής

 

Γεώργιος Λογιάδης