Ηράκλειο, 22 Ιουνίου 2021

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους κ.κ. Υπουργούς Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

 

Θέμα: Η Ολομέλεια του ΣτΕ με τρεις αποφάσεις 616,617,618/2021 δικαιώνει τα όσα υποστήριζε το Ενιαίο Δίκτυο Συνταξιούχων

 

Οριστικά και αμετάκλητα η Ολομέλεια του ΣτΕ με τρεις αποφάσεις 616,617,618/2021 δικαιώνει τα όσα υποστήριζε το Ενιαίο Δίκτυο Συνταξιούχων περί παραγραφής διαστημάτων, αναφέρουν σε επιστολή τους. Συγκεκριμένα το ζήτημα αφορά την παράνομη υπερφορολόγηση των αναδρομικών που είχαν δημιουργηθεί μετά από καθυστέρηση έκδοσης συντάξεων, για το διάστημα από 2009 έως 2014. Η Α.Α.Δ.Ε. προέβει σε συγκεντρωτική εκκαθάριση στις 31/12/19  παρανόμως, ώστε να μην παραγραφούν τα ανωτέρω διαστήματα και να φορολογηθούν υπερβολικά, αλλά και άδικα, περίπου 70.000 συνταξιούχοι!

Ενδεικτικά στην απόφαση 618/2021, μεταξύ άλλων αναφέρει (σελίδα 25): «Τέλος, κατόπιν των ανωτέρω, ο υπό στοιχείο  ισχυρισμός του Δημοσίου, με τον οποίο πλήσσεται η κρίση της αναιρεσιβαλλόμενης απόφασης περί ανεπίτρεπτης κατά το Σύνταγμα αναδρομικής τροποποίησης, με την πρόβλεψη περί διακοπής της παραγραφής της αξίωσης του Δημοσίου με την έκδοση και μόνο της καταλογιστικής πράξης, σε βάρος των φορολογουμένων του νομοθετικού καθεστώτος που ίσχυε κατά τον χρόνο στον οποίο ανάγονται οι φορολογικές τους υποχρεώσεις όσον αφορά ουσιαστικό στοιχείο των εν λόγω υποχρεώσεων, είναι απορριπτέος προεχόντως ως αλυσιτελής. Κατόπιν αυτών, η κρινόμενη αίτηση είναι απορριπτέα στο σύνολό της».

Αλαλούμ όμως έχει δημιουργηθεί στις ΔΟΥ. Άνοιξε η πλατφόρμα της κατάθεσης των νέων φορολογικών δηλώσεων. Μέχρι αυτή τη στιγμή οι εκκρεμότητες σε σχέση με την εκκαθάριση μετά την κατάθεση ενδικοφανούς προσφυγής (ως μοναδικός τρόπος αντίδρασης προς τις ΔΟΥ) είναι μεγάλες. Άλλες δεν έχουν  εκκαθαριστεί και άλλες έχουν απορριφθεί σιωπηρώς.

Οι συνταξιούχοι βρίσκονται σε τεράστια σύγχυση, χρεωμένοι με δυσβάσταχτα, υπέρογκα ποσά. Υπάρχουν συνταξιούχοι που έχουν πάρει δάνειο από τράπεζες προκειμένου να πληρώσουν τα συγκεκριμένα χρέη, άλλοι έχουν κάνει διακανονισμό και πληρώνουν δόσεις και άλλοι περιμένουν τι θα αποφασίσει η ΔΟΥ μετά τις αντιρρήσεις τους.

Ζητάνε:

  • Την διαγραφή από τους πίνακες οφειλής των βεβαιωμένων ποσών και προσαυξήσεων στην προσωποποιημένη πληροφόρηση, που αφορούν οφειλές της συγκεκριμένης διαδικασίας (μη δηλωμένα αναδρομικά παρελθόντων ετών).
  • Όπου υπάρχει ρύθμιση, καθώς και πληρωμή, μετά από την οριστική διαγραφή να επιστραφούν τα ποσά με τόκο 6% στους δικαιούχους.
  • Να ενημερωθούν με επιστολές οι συνταξιούχοι που εμπλέκονται στην όλη διαδικασία, ότι τα συγκεκριμένα ποσά που τους έχουν καταλογιστεί, οριστικά διαγράφονται.

 

 

Ερωτάσθε κ.κ. Υπουργοί:

Θα ικανοποιήσει τα αιτήματα του Ενιαίου δικτύου Συνταξιούχων;

 

Ο ερωτών βουλευτής

 

Γεώργιος Λογιάδης