Ηράκλειο, 16 Ιουνίου 2021

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους κ.κ. Υπουργούς Τουρισμού, Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων

 

Θέμα:  Η κυβέρνηση γυρίζει την πλάτη στα μικρά τουριστικά καταλύματα

 

Τουριστικές επιχειρήσεις δύο ταχυτήτων δημιουργεί η κυβέρνηση, αποκλείοντας από κάθε αναπτυξιακό πρόγραμμα και έκτακτο μέτρο στήριξης τις επιχειρήσεις μικρών τουριστικών καταλυμάτων, με τελευταίο το περίφημο «νέο πρόγραμμα στήριξης του κλάδου του τουρισμού», σημειώνει η  Συνομοσπονδία Επιχειρηματιών Τουριστικών Καταλυμάτων Ελλάδος (Σ.Ε.Τ.Κ.Ε).   Το εν λόγω πρόγραμμα αποκλείει μεγάλη μερίδα πληττόμενων και υπερχρεωμένων επιχειρήσεων του κλάδου των μικρών τουριστικών καταλυμάτων, αφού βασική προϋπόθεση για την ένταξή τους σε αυτό αποτελεί το κριτήριο της απασχόλησης προσωπικού, μια προϋπόθεση που αφήνει εκτός του προγράμματος τα μικρά τουριστικά καταλύματα. Στην πλειοψηφία πρόκειται για μικρές, οικογενειακές επιχειρήσεις των 7 με 10 δωματίων, κατά μέσο όρο.

Παρά τις συνεχιζόμενες παρεμβάσεις και τις αλλεπάλληλες εκκλήσεις της Σ.Ε.Τ.Κ.Ε. να μην ισχύει το κριτήριο της απασχόλησης προσωπικού, στο νέο πρόγραμμα, ζητώντας, μάλιστα, το αντίστοιχο ποσοστό της ενίσχυσης να ανέρχεται στο 20% του τζίρου των επιχειρήσεων για το 2019, έναντι του 5% που προβλέπεται, προκειμένου το μέτρο να ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες των μικρών τουριστικών καταλυμάτων, η κυβέρνηση, για μία ακόμη φορά, επέλεξε να γυρίσει την πλάτη στις επιχειρήσεις του κλάδου.

 

Αυτή την περίοδο, η έλλειψη ρευστότητας είναι ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις του κλάδου μας, επηρεάζοντας όχι μόνο την επαναλειτουργία τους για τη φετινή τουριστική περίοδο, αλλά τη βιωσιμότητα τους γενικότερα.

 

Μέχρι σήμερα τα μέτρα οικονομικής στήριξης για τον κλάδο είναι αποδεδειγμένα μη αποδοτικά και ανεπαρκή. Οι επιχειρηματίες των μικρών τουριστικών καταλυμάτων δεν έχουν επωφεληθεί καθόλου από τα προηγούμενα χρηματοδοτικά εργαλεία που έχουν δοθεί λόγω των προϋποθέσεων που απαιτούνταν.

 

Να σημειωθεί ότι στο σύνολό τους οι επιχειρήσεις μικρών τουριστικών καταλυμάτων αποκλείστηκαν από το μέτρο της επιστρεπτέας προκαταβολής, ενώ την ίδια στιγμή, οι περισσότερες από αυτές τέθηκαν εκτός των χρηματοδοτήσεων των περιφερειών, λόγω των υψηλών μορίων που απαιτούνταν.

 

Το μόνο μέτρο στήριξης που επωφελήθηκαν ήταν η αποζημίωση ειδικού σκοπού του ποσού των οχτακοσίων (800) ευρώ, που έλαβαν ως επιχειρήσεις που έκλεισαν με κρατική εντολή για το διάστημα από μέσα Μαρτίου έως τέλος Απριλίου 2020.

 

Δεδομένου ότι τα μικρά τουριστικά καταλύματα έχουν περιέλθει σε κατάσταση «ασφυξίας», εξαιτίας των επιπτώσεων της πανδημίας. Κατάσταση στην οποία έχει συμβάλλει σημαντικά η οικονομική απομόνωσή τους από τα μέτρα στήριξης, που εφάρμοσε η κυβέρνηση και τα αρμόδια υπουργεία και τα διάφορα χρηματοδοτικά προγράμματα, εξαιτίας μιας σειράς παράλογων κριτηρίων και προϋποθέσεων που απαιτούνταν.

 

Ερωτάσθε κ.κ. Υπουργοί:

Θα διορθώσει τις αστοχίες που έχει δημιουργήσει η κυβέρνηση με την εφαρμογή μέτρων ειδικά προσαρμοσμένων στη φύση των μικρών τουριστικών καταλυμάτων;

 

Θα αφαιρέσει από το «νέο πρόγραμμα στήριξης του κλάδου του τουρισμού», το κριτήριο της απασχόλησης προσωπικού, μια προϋπόθεση που αφήνει εκτός του προγράμματος τα μικρά τουριστικά καταλύματα;

 

Θα προσαρμοστεί στο νέο πρόγραμμα στήριξης το ποσοστό στο 20% για τις επιχειρήσεις του κλάδο, χωρίς να υπάρχουν όροι και προϋποθέσεις που θα αποκλείουν τις εν λόγω επιχειρήσεις, όπως η απασχόληση εργαζομένων, ώστε να είναι ωφέλιμο;

 

Ο ερωτών βουλευτής

 

Γεώργιος Λογιάδης