Ηράκλειο, 7 Ιουνίου 2021

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον κ. Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων

 

Θέμα:  Να μην εξορθολογίσει η κυβέρνηση  τις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες καταργώντας δύο από αυτές στη Βόρεια Ελλάδα

Σε κοινή επιστολή του Συλλόγου Φοιτητών της Α.Ε.Α. Αθηνών, του Συλλόγου Φοιτητών της Α.Ε.Α. Θεσσαλονίκης, του Συλλόγου Φοιτητών της Α.Ε.Α. Βελλάς, του Συλλόγου Φοιτητών της Π.Α.Ε.Α. Ηρακλείου, του Πανελλήνιου Συλλόγου Διαχειριστών-Συντηρητών Πολιτιστικών Δημιουργιών Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης και του Συλλόγου Φοιτητών Πτυχιούχων της Α.Ε.Α. Βελλάς αναφέρεται ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία χρειάζεται ένα φυτώριο στελεχών της, το οποίο όμως δεν θα βγάζει αποκλειστικά και μόνο κληρικούς αλλά και λαϊκά στελέχη που θα συμβάλλουν στο πολυδιάστατο έργο της (ποιμαντική-ιερατική διακονία, διαχείριση-συντήρηση εκκλησιαστικών κειμηλίων, ψαλτική).

 

Οι Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες (ΑΕΑ) είναι τα μόνα ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης που μπορούν να εκπληρώσουν αυτούς τους στόχους, παρά τις όποιες ελλείψεις τους, οι οποίες επιτέλους μπορούν άμεσα να θεραπευθούν από την Πολιτεία, μέσω της έκδοσης των Προεδρικών Διαταγμάτων και των Υπουργικών αποφάσεων, που εκκρεμούν εδώ και μία 15ετία με βάση τον Ν. 3432/2006 με ευθύνη της Πολιτείας.

 

Αντ’  αυτού η Πολιτεία, έρχεται να «εξορθολογίσει» τις ΑΕΑ καταργώντας δύο από αυτές στη Βόρεια Ελλάδα (Θεσσαλονίκη και Ιωάννινα) και οδηγώντας με μαθηματική ακρίβεια σε σταδιακό μαρασμό τις άλλες δύο (Αθήνα και Κρήτη).

 

Ο στόχος είναι πρωτίστως να διαμορφώσει εκκλησιαστικό ήθος και να εφοδιάσει με τα κατάλληλα μέσα και να μορφώσει τους νέους επιστήμονες, τα μελλοντικά κληρικά και λαϊκά στελέχη της Εκκλησίας. Γι’ αυτόν τον λόγο οι βάσεις εισαγωγής δεν είναι προτεραιότητα. Δεν είναι δυνατόν να είναι οι ΑΕΑ εκτός πανεπιστημιακού νόμου και το μόνο θέμα στο οποίο να εφαρμόζονται τα πανεπιστημιακά ειωθότα να είναι η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής.

 

Ερωτάται η κα. Υπουργός:

Προτίθεται η κυβέρνηση να μην εξορθολογίσει τις ΑΕΑ καταργώντας δύο από αυτές στη Βόρεια Ελλάδα (Θεσσαλονίκη και Ιωάννινα) και οδηγώντας με μαθηματική ακρίβεια σε σταδιακό μαρασμό τις άλλες δύο (Αθήνα και Κρήτη);

Ο ερωτών βουλευτής

 

Γεώργιος Λογιάδης