Ηράκλειο, 23 Μαΐου 2021

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον κ. Υπουργό Μεταφορών και Υποδομών

Θέμα: Έλεγχο ζητάει ο Πανελλήνιος Σύλλογος Εκπαιδευτών Οδήγησης και Κυκλοφορίας Αγωγής  (ΠΣΕΟ)

 

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Εκπαιδευτών Οδήγησης και Κυκλοφοριακής Αγωγής, σε δελτίο τύπου του με αφορμή τις συνεχείς  εγκυκλίους του ΥΠΜΕ και τις κοινές υπουργικές αποφάσεις σε σχέση με την πανδημία, αναφέρει ότι δεν μπορεί  να κατανοήσει  γιατί το υπουργείο άλλαξε τις βασικές διατάξεις ελέγχου που απαιτούνται για τα διαδικτυακά μαθήματα.

Ο ΠΣΕΟ εξαρχής κάλεσε και συνεχίζει να καλεί τα μέλη να κοινοποιούν πρόγραμμα σπουδών και σύνδεσμο πρόσβασης στην διαδικτυακή πλατφόρμα στον προϊστάμενο της διεύθυνσης, τον διευθυντή και την διεύθυνση οδικής ασφάλειας και τους ελεγκτές δημόσιας διοίκησης.

Παρόλη την ένδεια και την πανδημία οι εκπαιδευτές οδήγησης, ως μοναδικός φορέας εκπαίδευσης οδικής ασφάλειας, αφουγκραζόμενοι τις ανάγκες της ΚτΚ , επένδυσαν χωρίς καμιά βοήθεια από την πολιτεία, στη δημιουργία διαδικτυακών υποδομών υψηλής ποιότητας και εκπαιδευτικής αξίας.

Γι’ αυτό το λόγο ζητούν  να υπάρξει έλεγχος, ο  οποίος πλέον είναι και πολύ εύκολος και αδιαμφισβήτητος.

Σημειώνουν ότι τα θεωρητικά μαθήματα είναι υψίστης σημασίας, και έρχονται να λειτουργήσουν επανορθωτικά σε μια κοινωνία η οποία παράγει σε όλους τους τομείς Οδική Αν-ασφάλεια. Μπορούν να καλλιεργήσουν την κουλτούρα και την κυκλοφοριακή νοημοσύνη μιας χώρας που έχει πάρει διαζύγιο από τις έννοιες της “Ενσυναίσθησης” και της “Ενσυνειδητότητας”.

Τονίζουν ότι η σύγχρονη κινητικότητα χρειάζεται να αναβαθμιστεί και να προσαρμοστεί σύμφωνα με τις ανάγκες της Κοινωνίας της Κυκλοφορίας (ΚτΚ) και η εξέλιξη αυτή να ελέγχεται, όσο αυτό είναι δυνατό, προκειμένου να διασφαλίζεται η ποιότητά της.

 

 

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

Προτίθεται η κυβέρνηση να προχωρήσει σε ενδελεχή έλεγχο;

 

Με ποιες πιέσεις και βάση ποιας λογικής άλλαξε η υποχρέωση των ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο. να κοινοποιούν πρόσκληση για έλεγχο της διαδικτυακής εκπαίδευσης, στον προϊστάμενο της υπηρεσίας και  στους ελεγκτικούς μηχανισμούς,  με την «ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αριθμ. Πρωτ. Δ30/Α3/114231 της 29 Απριλίου 2021»;

 

 

 

 

 

Ο ερωτών βουλευτής

Γεώργιος Λογιάδης