Ηράκλειο, 17 Μαΐου  2021

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον κ. Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

 

Θέμα:  Ενίσχυση Αγροτικού Συνδικαλιστικού Κινήματος

Σε επιστολή του ο Ενιαίος Αγροτικός Σύλλογος Παραγωγών αναφέρει σχετικά με το θέμα των συνδικαλιστικών οργανώσεων τα ακόλουθα:

 

Σύμφωνα με τον νόμο 4015/2011, το σύνολο των Αγροτικών Συλλόγων της επικρατείας, υποχρεούνται να προβεί στην τροποποίηση καταστατικών και να εναρμονιστεί με τον παραπάνω νόμο.

 

Μόνον με αυτή την διαδικασία, δύναται να αναγνωρίζεται ως νόμιμα επίσημος εκπρόσωπος του αγροτικού /κτηνοτροφικού /αλιέων / μελισσοκομικού κλάδου.

 

Ζητάει να συμβάλλεται τα μέγιστα στην καθολική εφαρμογή του άνω νόμου, δεχόμενος καταρχήν να συνδιαλλάζεται με τους νόμιμους εκπροσώπους των αγροτών.

 

Επίσης, ζητάει ως προς την ενίσχυση του Συνδικαλιστικού Κινήματος των αγροτών, να ενταχθεί στον πίνακα μοριοδότησης για το σύνολο των  αγροτικών προγραμμάτων (Νέοι Αγρότες, Σχέδια Βελτίωσης,κ.α.)  την εγγραφή τους στον αντίστοιχο νόμιμο αγροτικό σύλλογο της περιοχής τους, αφού ίσως είναι ο μοναδικός τομέας που δεν έχει εφαρμοστεί η υποχρέωση εγγραφής στο Συνδικαλιστικό όργανο του αντικειμένου που απευθύνεται, αποκτώντας έτσι το δικαίωμα άσκησης του εν λόγω επαγγέλματος.

 

 

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

 

-Προτίθεται η κυβέρνηση να προβεί στις ανάλογες ενέργειες για την επίτευξη αυτού του στόχου;

 

 

Ο ερωτών βουλευτής

 

Γεώργιος Λογιάδης