Ηράκλειο, 10 Μαΐου 2021

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς την κα Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων

 

Θέμα: Αποχωρήσεις Εκπαιδευτικών & Προγραμματισμός Προσλήψεων

Μέσα στο 2021 με αφορμή τις αλλαγές στο ασφαλιστικό, την πανδημία και την γενικότερη ανασφάλεια υπάρχει μια έντονη τάση αποχώρησης εκπαιδευτικών που πληρούν τα κριτήρια συνταξιοδότησης τους αναφέρει σε επιστολή του ο Σύλλογος Φυσικών Κρήτης.

 

Ενδεικτικά αναφέρουν ότι το 2019 οι αιτήσεις συνταξιοδότησης ήταν 705, το 2020 ήταν 1231 και το 2021 είναι 3708. Παρατηρείται μια έντονα αυξητική τάση μείωσης των καθηγητών. Είναι σαφές ότι οι αποχωρήσεις θα δημιουργήσουν αρκετά κενά στις σχολικές μονάδες που η ηγεσία του υπουργείου Παιδείας θα πρέπει να καλύψει, ώστε η νέα χρονιά να ξεκινήσει για όλα τα σχολεία της χώρας με εκπαιδευτικούς στις αίθουσες από την πρώτη μέρα μαθημάτων. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να υπάρξει σοβαρή καταγραφή των αναγκών ανά ειδικότητα και αντίστοιχος προγραμματισμός προσλήψεων με βάση αυτές τις ανάγκες.

Όσον αφορά στους  Φυσικούς  που αποχωρούν θα πρέπει να αντικατασταθούν αποκλειστικά και μόνο με πτυχιούχους Φυσικούς και όχι με άλλες ειδικότητες Φυσικών Επιστημών, όπως βέβαια το ίδιο πρέπει να ισχύσει και για τις υπόλοιπες ειδικότητες ΠΕ04 (Χημικούς, Βιολόγους, Γεωλόγους).

 

Είναι επιστημονικά αναγκαίο κάθε μάθημα ειδικά στο Λύκειο να διδάσκεται από τον αντίστοιχο πτυχιούχο, ώστε το εκπαιδευτικό αποτέλεσμα να είναι το βέλτιστο δυνατό. Ειδικά όταν υπάρχει πλεόνασμα αδιόριστων συναδέλφων υψηλών ακαδημαϊκών προσόντων στους πίνακες «αναμονής».

Στην επιστολή αναφέρεται ότι η χώρα μας έρχεται τα τελευταία χρόνια στις χαμηλές θέσεις των διεθνών διαγωνισμών αξιολόγησης μαθητών (PISA), ενώ ταυτόχρονα ο ΟΟΣΑ έχει προτείνει στις ελληνικές κυβερνήσεις να αυξήσουν τις ώρες διδασκαλίας στις θετικές επιστήμες και να αναβαθμίσουν τα προγράμματα σπουδών. Το ζητούμενο παραμένει και οφείλουμε να ευθυγραμμίσουμε την εκπαίδευση μας με την τεράστια πρόοδο της επιστήμης, να αποκτήσουμε σύγχρονα αναλυτικά προγράμματα σπουδών με την απαραίτητη αύξηση των ωρών διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών και κατάλληλο και αριθμητικά επαρκές εκπαιδευτικό προσωπικό στα σχολεία μας.

 

Δεδομένου ότι είναι η «χρυσή» ευκαιρία για την ανανέωση του διδακτικού προσωπικού στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση με νέους καθηγητές  που θα δώσουν νέα πνοή στην προσπάθεια που γίνεται όλα αυτά τα χρόνια.

Δεδομένου ότι το δημόσιο σχολείο πρέπει να αποκτήσει όλα εκείνα τα εφόδια σε έμψυχο και άψυχο υλικό για να μπορέσει να επιτελέσει τον στόχο του, να δώσει στα παιδιά τα εφόδια για να αντιμετωπίσουν ένα διαρκώς εξελισσόμενο κόσμο.

 

Ερωτάται η κα Υπουργός:

Προτίθεται η κυβέρνηση να δημοσιοποιήσει με το τέλος της σχολικής χρονιάς τα κενά σε όλη την επικράτεια ανά ειδικότητα και να προχωρήσει σε ανακοίνωση του αριθμού προσλήψεων που θα γίνουν στο επόμενο διάστημα πάλι ανά ειδικότητα, ώστε να υπάρχει ξεκάθαρη εικόνα και προγραμματισμός για την νέα χρονιά έγκαιρα;

 

 

Ο ερωτών βουλευτής

 

Γεώργιος Λογιάδης