Αναφορά προς το Προεδρείο της Βουλής των Ελλήνων  με αποδέκτη τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κατέθεσε ο βουλευτής Ηρακλείου του ΜέΡΑ25, Γιώργος Λογιάδης.

Ως αναφορά κατατέθηκε επιστολή του Συνδέσμου Ελαιοκομικών Δήμων Κρήτης (ΣΕΔΗΚ).

Στο πλαίσιο της διαβούλευση για τη νέα ΚΑΠ, ο ΣΕΔΗΚ συμμετέχει με  συγκεκριμένες προτάσεις για την επιβίωση ενός κλάδου τεράστιας στρατηγικής σημασίας για τη χώρα και ιδιαίτερα για την Κρήτη, που παρά τη σωρεία των σοβαρών προβλήματα που αντιμετωπίζει, εξακολουθεί να στέκεται στα πόδια του.

Προτείνουν:

  1. Ένταξη της ελαιοκαλλιέργειας σε χωριστή ειδική “κατηγορία” ή “περιφέρεια”, μέσα στην οποία οι άμεσες ενισχύσεις θα πρέπει να διατηρηθούν και, αν χρειαστεί, να τεθούν σε πλαίσια μόνο περιφερειακής σύγκλισης.
  2. Τα προϊόντα των παραδοσιακών ελαιώνων (ελαιόλαδο, βρώσιμες) για λόγους κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς πρέπει να ενταθούν σε συνδεδεμένες με την ποσότητα και ποιότητα ενισχύσεις.
  3. Οι μικροί ελαιοπαραγωγοί με ελαιώνες κάτω των 4 στρ. και ενισχύσεις κάτω από 250 ευρώ που έχουν εξαιρεθεί με την ισχύουσα ΚΑΠ πρέπει να αποκατασταθούν και να υπαχθούν στα μέτρα των ενισχύσεων των 1.250 ευρώ που προτείνεται από θεσμούς της Ε.Ε. για μικρούς παραγωγούς.

Πατήστε στο σύνδεσμο για να κατεβάσετε:

2021-05-05 Λογιάδης ΣΕΔΗΚ1 Επιστολή ΣΕΔΗΚ