Ηράκλειο, 19 Απριλίου 2021

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς την κα Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων

 

Θέμα:  Δωρεάν παροχή ηλεκτρονικών συσκευών στους μαθητές και φοιτητές-μέλη τρίτεκνων οικογενειών

 

Σε επιστολή της η Ομοσπονδία Πολυμελών Οικογενειών με τρία Τέκνα αναφέρει  ότι ακολουθούν τις οδηγίες των ειδικών για να προστατέψουν την υγεία των οικογενειών μας και όλου του κοινωνικού συνόλου, παρά τις δυσμενείς για τις οικογένειες τους οικονομικές συνθήκες να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους. Χρειάζονται όμως μεγαλύτερη στήριξη ώστε να τα καταφέρουν και τα παιδιά τους να μπορούν να ανταποκριθούν στην εξ’ αποστάσεως επικοινωνία μαθητών -εκπαιδευτικών που θα συμβάλλει να μην χάσουν την επαφή με τα γνωστικά αντικείμενα που έχουν διδαχτεί, καθώς και να έχουν δημιουργικές ασχολίες όσο είναι κλεισμένα στο σπίτι.

Να σημειωθεί ότι στη συντριπτική πλειοψηφία τους δεν επαρκεί ο αριθμός ηλεκτρονικών συσκευών για όλα τα μέλη των οικογενειών τους και ότι αρκετοί από τους γονείς εργάζονται με τηλεργασία.

 

Με τις ανακοινώσεις για να είναι ωφελούμενη μια Τρίτεκνη οικογένεια πρέπει να έχει μέγιστο ετήσιο οικογενειακό εισόδημα 13500 ευρώ.

 

Δεδομένου ότι δεν είναι εύποροι όλοι όσοι έχουν μεγαλύτερο εισόδημα.

 

Δεδομένου ότι η αρχική ανακοίνωση εφαρμογής του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης αναφέρονταν σε 325.000 οικογένειες και 560.000 νέους, ενώ μέχρι σήμερα έχουν εγκριθεί 117.000 αιτήσεις που αφορούν 216.000, όπως ανακοινώθηκε, δηλαδή το 38% όσων μπορούν να ωφεληθούν.

 

Δεδομένου ότι τα 200 ευρώ δεν φτάνουν για αγορά ηλεκτρονικών μέσων, και η οικονομική τους κατάσταση είναι άσχημη.

 

Δεδομένου ότι είναι άδικο πολλές χιλιάδες παιδιών να αποκλειστούν.

Ερωτάται η κα Υπουργός:

Προτίθεται η κυβέρνηση να προβεί στις αναγκαίες διορθωτικές κινήσεις, ώστε να εξασφαλιστεί η δωρεάν παροχή ηλεκτρονικών συσκευών στους μαθητές και φοιτητές-μέλη τρίτεκνων οικογενειών;

 

 

Ο ερωτών βουλευτής

 

 

Γεώργιος Λογιάδης