Ηράκλειο, 13 Απριλίου  2021

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους κ.κ. Υπουργούς

Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

 

Θέμα:  Λαϊκές Αγορές-Νομοσχέδιο

 

Σε επιστολή του ο Ενιαίος Αγροτικός Σύλλογος Παραγωγών Ιεράπετρας αναδεικνύει το μείζον θέμα που έχει προκύψει από την εκ βάθρων τροποποίηση του κανονισμού λειτουργίας του ΘΕΣΜΟΥ των λαϊκών αγορών.

Ο σύλλογος εκπροσωπεί μια περιοχή που συνεισφέρει τα μέγιστα όχι μόνο στην προσφορά ποιοτικών αγροτικών προϊόντων στις λαϊκές αγορές αλλά και στην διατήρηση της κοινωνικής συνοχής, παρέχοντας στον καταναλωτή χαμηλές τιμές, συγκρατώντας έτσι τον πληθωρισμό σε χαμηλά επίπεδα.

 

Με το προωθούμενο από το Υπουργείο Ανάπτυξης νομοσχέδιο για τις λαϊκές αγορές, όλα τα παραπάνω παύουν να υφίστανται με ανυπολόγιστες συνέπειες για την Ελληνική κοινωνία.

 

Ερωτάσθε κ.κ. Υπουργοί:

 

Προτίθεται η κυβέρνηση να προχωρήσει σε τροποποιήσεις στο σύνολο του νομοσχέδιου με βάση πάντα τις ουσιαστικές προτάσεις των άμεσα εμπλεκομένων στις λαϊκές αγορές;

 

 

Ο ερωτών βουλευτής

 

Γεώργιος Λογιάδης