Ηράκλειο,  2 Απριλίου  2021

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον κ. Υπουργό Υγείας

 

Θέμα:  Την απογοήτευσή τους σχετικά με το τρέχον εμβολιαστικό πρόγραμμα εκφράζει ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Πασχόντων από Συγγενείς Καρδιοπάθειες

 

Σε επιστολή του ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Πασχόντων από Συγγενείς Καρδιοπάθειες, εκφράζει την οδυνηρή έκπληξη και την απογοήτευσή τους, αναφερόμενος στο τρέχον εμβολιαστικό πρόγραμμα το οποίο ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Υγείας και τους συναρμόδιους φορείς.

Στην κατηγορία των χρονίως πασχόντων προβλέπονται τα εξής:

  • Πρόσφατο οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου (τους τελευταίους τρεις μήνες)
  • Καρδιακή ανεπάρκεια με κλάσμα εξώθησης <40% μέσω θεραπευτικού πρωτοκόλλου (συμπεριλαμβανόμενων μυοκαρδιοπαθειών, συγγενών καρδιοπαθειών, βαλβιδικής νόσου)
  • Πνευμονική Υπέρταση

 

Επισημαίνουν ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των παιδιών και των ενηλίκων οι οποίοι πάσχουν από κάποια μορφή συγγενούς καρδιοπάθειας αποκλείεται  από την παρούσα εμβολιαστική φάση. Τούτο επεκτείνεται προφανέστατα και στις βαλβιδοπάθειες και μυοκαρδιοπάθειες των ενηλίκων και δεν αφορά αποκλειστικά και μόνο παιδιά. Με τον τρόπο αυτό ωστόσο ακόμη και νήπια τα οποία πάσχουν από κάποια μορφή σοβαρότατης συγγενούς καρδιοπάθειας, αλλά δεν φέρουν απαραιτήτως το προαναφερθέν σύμπτωμα (κλάσμα εξώθησης >40%) ΑΠΟΚΛΕΙΟΝΤΑΙ από το εμβολιαστικό πρόγραμμα σε αυτή  τη φάση, ενώ ανήκουν στην υψηλότερη βαθμίδα κινδύνου από τη συγκεκριμένη ίωση, θα αναμένουν τη β’ φάση ή και τον εμβολιασμό του γενικού πληθυσμού.

Τέλος ζητούν άμεσα:

Α. Να περιληφθούν στην α’ φάση εμβολιασμού των ευπαθών ομάδων όλες οι κατηγορίες συγγενών και επίκτητων καρδιοπαθειών, μυοκαρδιοπαθειών κτλ. με πιστοποιημένο ποσοστό αναπηρίας από ΚΕΠΑ ή ΑΣΥΕ τουλάχιστον 50%, το οποίο έχει προσωρινή ή μόνιμη ισχύ.

Β. Εάν η πιστοποίηση της αναπηρίας έχει λήξει ή εκκρεμεί η σχετική απόφαση, ή απλά εάν δεν υφίσταται για τον οιονδήποτε λόγο, βεβαίωση δημοσίου νοσοκομείου ή ιδιώτη ιατρού, ενυπόγραφη και με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής, κατά τη διαδικασία η οποία ακολουθείται για την πιστοποίηση της πάθησης από τα ΚΕΠΑ, για την ανάγκη άμεσου εμβολιασμού του ασθενούς.

Γ. Συμπερίληψη των εχόντων ποσοστό αναπηρίας καρδιοπαθών κάθε ηλικίας  και υποομάδας, ο οποίος δεν πληροί τις καταγραφόμενες ανωτέρω προϋποθέσεις, στην αμέσως επόμενη εμβολιαστική φάση.

 

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

 

 

Θα ικανοποιήσει η κυβέρνηση τα αιτήματα του Πανελλήνιου Συνδέσμου Πασχόντων από Συγγενείς Καρδιοπάθειες;

Σε  περίπτωση νόσησης και αρνητικής κατάληξης κάποιων εκ των ανωτέρω, γεγονός εξαιρετικά πιθανό, ποιος θα φέρει την ευθύνη νομικά και κυρίως ηθικά; Τι θα συμβεί σε περίπτωση προσφυγής οικογενειών ανηλίκων ή ενηλίκων καρδιοπαθών στη Δικαιοσύνη;

Με ποια λογική όσοι οποίοι πάσχουν από οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου (προσοχή : οξύ) μετά από τους τρεις μήνες παύουν αυτομάτως να αποτελούν ομάδα υψηλοτάτου κινδύνου;  Υφίσταται επιστημονική τεκμηρίωση;  Οι βλάβες οι οποίες προκαλούνται είναι μόνιμες ή προσωρινές, αποκαθιστώμενες με την πάροδο τριμήνου;  Ο ασθενής μετά την 91η ημέρα παύει να απειλείται από ιώσεις και εάν ναι, ποιους και κυρίως πόσους αφορά αυτό, εάν όντως ισχύει;

Οι ερωτώντες βουλευτές

 

Γεώργιος Λογιάδης

 

Μαρία Απατζίδη

 

Σοφία Σακοράφα