Ηράκλειο, 1 Απριλίου 2021

 

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον κ. Υπουργό Εσωτερικών

 

Θέμα: Μεταστέγαση Μουσικού Σχολείου Ηρακλείου

Αναγκαία κρίνεται η μεταστέγαση – μεταφορά του Μουσικού Σχολείου Ηρακλείου από τις Γούρνες Πεδιάδος στην πόλη του Ηρακλείου, σε κτήριο που θα ανεγερθεί με τις απαραίτητες προδιαγραφές ενός σύγχρονου Μουσικού Σχολείου.

 

Το Μουσικό Σχολείο Ηρακλείου που ιδρύθηκε το έτος 2000 (ΦΕΚ 1600/30-08-2000/Αριθ.A4/354) και από τότε έως τώρα φιλοξενείται στην πρώην Αμερικανική Βάση Γουρνών, προσφέρει δωρεάν καλλιτεχνική παιδεία σε όλα τα κοινωνικά στρώματα και αξιοσημείωτο πολιτιστικό έργο.

 

Τα κτήρια, στα οποία στεγάζεται το Μουσικό Σχολείο, είναι εντελώς ακατάλληλα και δημιουργούν πολλά προβλήματα: Οι σκάλες και οι διάδρομοι είναι πολύ στενοί. Οι μαθητές συνωστίζονται κατά την είσοδο και έξοδό τους από τις σχολικές αίθουσες, σε περίπτωση δε έκτακτης ανάγκης (π.χ σεισμός, πυρκαγιά) καθίσταται ιδιαίτερα δύσκολη και επισφαλής η εκκένωση του κτηρίου. Ο περιβάλλον χώρος είναι εντελώς ακατάλληλος για σχολείο. Υπάρχουν παντού εγκαταλελειμμένα και ερειπωμένα κτήρια, σε μια πολύ μεγάλη έκταση μέχρι τη θάλασσα, η περίφραξη είναι ελλιπής, ο κίνδυνος για τους μαθητές είναι καθημερινά υπαρκτός. Δεν

υπάρχει αίθουσα συναυλιών, ούτε αίθουσα εκδηλώσεων, με αποτέλεσμα το Μουσικό Σχολείο να αναζητάει διαρκώς χώρους, προκειμένου να πραγματοποιεί τις πολυπληθείς εκδηλώσεις του. Οι αίθουσες στις οποίες γίνεται η διδασκαλία των μουσικών οργάνων είναι ακατάλληλες, καθώς δεν υπάρχει καμία ακουστική μελέτη, ούτε ηχομόνωση. Επίσης, η υγρασία του κτηρίου βλάπτει τα μουσικά όργανα, ενώ η απουσία κεντρικής θέρμανσης δυσχεραίνει το μάθημα κατά την περίοδο του χειμώνα.

 

Να σημειωθεί ότι τα αριθμητικά στοιχεία που προκύπτουν από τη γεωγραφική προέλευση των μαθητών που φοιτούν στο Μουσικό Σχολείο, καταδεικνύουν ότι το μεγαλύτερο ποσοστό προέρχεται μέσα και γύρω από το Ηράκλειο. Αντιστρόφως, η αύξηση των μετεγγραφών, τα τελευταία χρόνια, από το Μουσικό Λύκειο προς Λύκεια του Ηρακλείου και όχι του Δήμου Χερσονήσου, αποδεικνύει ότι η απόσταση και ο χρόνος μετακίνησης από το Ηράκλειο, συντελούν στη συρρίκνωση του μαθητικού πληθυσμού. Σύμφωνα με το υπ’αρ.154110/Δ1/18-9-2017 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, «για τις μεταβολές των σχολικών μονάδων πρέπει να λαμβάνονται υπόψη ο αριθμός των μαθητών, η χιλιομετρική απόσταση που διανύουν οι μεταφερόμενοι μαθητές και οι κτιριακές υποδομές, με στόχο τη δημιουργία επαρκώς στελεχωμένων σχολικών μονάδων».

 

Να αναφερθεί η συγκριτική μελέτη για την τοποθεσία των Μουσικών Σχολείων στην Ελλάδα (εκτός Αττικής) καταδεικνύει ότι τα περισσότερα εξ αυτών βρίσκονται μέσα στον ιστό της πόλης ή σε κοντινή (2-4 χιλιόμετρα) απόσταση από αυτήν. Το Μουσικό Σχολείο Ηρακλείου απέχει 20 χιλιόμετρα από το κέντρο του Ηρακλείου (είναι το πιο μακρινό από όλα). Σύμφωνα άλλωστε με το αρχικό ΦΕΚ 649/1988 ίδρυσης Μουσικών σχολείων στη χώρα, αναφέρεται ρητά ότι το αναλυτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και απογευματινή μελέτη, κάτι που δεν είναι εφικτό σε ένα σχολείο απομακρυσμένο από την περιοχή κατοικίας της συντριπτικής πλειοψηφίας των μαθητών.

 

 

 Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

Προτίθεται η κυβέρνηση να μεριμνήσει στην εύρεση ή κατασκευή ενός σχολείου, με τις προδιαγραφές ενός Μουσικού Σχολείου, μέσα στον ευρύτερο ιστό της πόλης του Ηρακλείου, που θα αποτελέσει κόσμημα για τον τόπο και σημαντική παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές;

 

 

 

Ο ερωτών βουλευτής

 

Γεώργιος Λογιάδης