Ηράκλειο,  22 Μαρτίου 2021

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον κ. Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Θέμα:  Υπερβολικές χρεώσεις κατά την εξόφληση δόσεων προστίμων αυθαιρέτων

 

Σε επιστολή του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, Τμήμα Ανατολικής Κρήτης (ΤΕΕ/ΤΑΚ) ενημερωθήκαμε για την υπερβολική επιβάρυνση που σχετίζεται με την εξόφληση  των   προστίμων αυθαιρέτων  κατασκευών. Δυστυχώς δεν υπάρχει η δυνατότητα πάγιας εντολής εξόφλησης των δόσεων τέτοιου είδους οφειλών . Συνεπώς ο ενδιαφερόμενος αναγκάζεται να καταβάλει την εκάστοτε δόση του προστίμου χωριστά, με αποτέλεσμα να χρεώνεται κάθε φορά ένα ποσό της τάξης των 3 € περίπου.

 

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

 


Θα γίνουν οι σχετικές ενέργειες ώστε να δίνεται η δυνατότητα καταχώρησης πάγιάς εντολής εξόφλησης δόσεων προστίμων δήλωσης αυθαιρέτων;

 

Ο ερωτών βουλευτής

 

Γεώργιος Λογιάδης