ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους κ.κ. Υπουργούς

Οικονομικών

Παιδείας και Θρησκευμάτων

 

 

Θέμα: Μέτρα στήριξης μισθωτών σχολικών κυλικείων

Σε επιστολή της η Πανελλήνια Ομοσπονδία Μισθωτών Σχολικών Κυλικείων Ελλάδος  ζητάει:

  • Δύο χρόνια παράτασης στο σύνολο των συμβάσεων(όχι μόνο σε εκείνους που εκπνέει ο χρόνος παραμονής τους στο κυλικείο),άρα και αναστολή όλων των διαγωνισμών. Μοναδική εξαίρεση να αποτελέσουν οι μισθωτές που επιθυμούν να αποχωρήσουν οικιοθελώς είτε λήγει είτε όχι η σύμβαση μίσθωσης τους, χωρίς όμως η εγγυητική επιστολή που κατέβαλλαν κατά την έναρξη αυτής να εκπέσει υπέρ της σχολικής επιτροπής.
  • Μείωση ενοικίου κατά 40%( και όχι ΕΩΣ 40% όπως ίσχυσε για φέτος) για την νέα σχολική χρονιά, με απλούστευση όμως των διαδικασιών, αφού υπάρχουν ακόμα και σήμερα δήμοι της χώρας, όπου, είτε δεν δέχτηκαν να κάνουν χρήση αυτού του δικαιώματος των μισθωτών, είτε από αμέλεια δεν το έθεσαν καν θέμα στα δημοτικά τους συμβούλια.
  • Αλλαγές της Δ4(νομοθεσία για την λειτουργία δημοσίων σχολείων), η μίσθωση ενός σχολικού κυλικείου, θα πρέπει να αποτελεί, μια επί ίσης όρους συνεργασία των εμπλεκόμενων μερών(μισθωτή-σχολικής επιτροπής) και όχι πεδίο αντιπαραθέσεων και αντιπαλοτήτων. Δυστυχώς η υφιστάμενη νομοθεσία, δεν παίζει έναν ουσιαστικά ρυθμιστικό ρόλο σε αυτό, αλλά καθιστά τον μισθωτή τις περισσότερες φορές, αδύναμο να αντιδράσει στις απαιτήσεις των σχολικών επιτροπών, που απορρέουν μέσα από την σύμβαση που έχει συναφθεί. Κάποιες φορές αυτό συμβαίνει κατά παρέκλισση της ισχύουσας νομοθεσίας, άλλες φορές πάλι απορρέει μέσα απο αυτήν, που όμως σε κάθε περίπτωση είναι άδικη απέναντι στον μισθωτή. Θα πρέπει να υπάρξει ένα νέο πλαίσιο εφαρμογής, που ο μισθωτής θα μπορεί να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, απρόσκοπτα, και χωρίς νομοθετικές αγκυλώσεις ώστε το αποτέλεσμα της δουλειάς του να είναι το ιδανικό.

 

  • Συνέχιση της απαλλαγής από την υποχρέωση καταβολής μισθώματος έως την λήξη της πανδημίας, όπως συνέβη τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο.
  • Απαλλαγή καταβολής του τέλους επιτηδεύματος, αφού ο κλάδος των μισθωτών σχολικών κυλικείων για το έτος 2020 εργάστηκε πολύ λίγες μέρες. Μάρτιος -Σεπτέμβρης 2020 τα σχολικά κυλικεία παρέμειναν κλειστά με κρατική εντολή. Τον Σεπτέμβρη όπου και επαννεκίνησαν δεν κατάφεραν να εργαστούν ούτε 2 μήνες μέχρι το δεύτερο lock-down(7 Νοέμβρη)και μάλιστα, σε αρκετά σχολεία της χώρας υπήρξαν καταλήψεις από τους μαθητές αυτών, στο ξεκίνημα σχεδόν της σχολικής χρονιάς. Αθροιστικά λοιπόν, στην καλύτερη των περιπτώσεων ένα σχολικό κυλικείο εργάστηκε 3,5 περίπου μήνες για το έτος 2020.
  • Απαλλαγή από την υποχρέωση πληρωμής προκαταβολής φόρου, όπως άλλωστε ίσχυσε και πέρυσι, για όλους όσους, δεν είχαν και άλλες δραστηριότητες στο Α.Φ.Μ. τους που πιθανόν, να επηρέασαν τα ευεργετήματα του συγκεκριμένου μέτρου.
  • Ένταξη του κλάδου μας στο νέο μέτρο που θα αφορά την επιδότηση παγίων δαπανών και που θα είναι μια επιπλέον ανάσα για μας.
  • Να υπάρξει Φ.Ε.Κ. όπου τα Ν.Π.Δ.Δ.(σχολικές επιτροπές) να έχουν τη δυνατότητα να ρυθμίζουν τις οφειλές των μισθωτών σε 120 δόσεις. Είναι ανάγκη, σήμερα, όσο ποτέ, να δοθεί αυτή η δυνατότητα και στα ν.π.δ.δ. να μπορούν να ρυθμίζουν τις οφειλές των μισθωτών ,με τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι εφικτό και εκείνοι να κάνουν απρόσκοπτα τη δουλειά τους, χωρίς να είναι συνεχώς πιεσμένοι. Εργάζονται 150 περίπου ημέρες τον χρόνο(σε κανονικές συνθήκες)υποχρεούνται να καταβάλλουν 365 μέρες Ε.Φ.Κ.Α., Τέλος Επιτηδεύματος, Φόρους, Μισθώματα και ταυτόχρονα να πρέπει να ζήσουν.

 

Ερωτάσθε κ. κ. Υπουργοί:

Προτίθεται η κυβέρνηση να ικανοποιήσει τα αιτήματα της Ομοσπονδίας;

 

 

Ο ερωτών βουλευτής

 

Γεώργιος Λογιάδης