ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους κ. κ. Υπουργούς Εσωτερικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

 

Θέμα:  Επιτάχυνση διαδικασιών για την πλήρωση  κενών θέσεων τακτικού προσωπικού  στο δήμο Μινώα Πεδιάδας

 

Σε επιστολή του ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας αναφέρει ότι εκκρεμούν τρεις  θέσεις τακτικού προσωπικού της προκήρυξης 3Κ/2018 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 4/2-2-2018 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) για άμεση αναπλήρωση/αντικατάσταση.

 

Μια θέση κλάδου ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου και μια θέση κλάδου ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας καθότι οι αρχικά επιτυχόντες δεν έκαναν αποδεκτό το διορισμό τους στις εν λόγω θέσεις.

Μια θέση κλάδου ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρου, καθότι ο προσληφθείς υπάλληλος παραιτήθηκε από το φορέα, με αποτέλεσμα να λυθεί η εργασιακή σχέση, σύμφωνα με την υπ’αρίθμ. 1898/02-11-2020 απόφαση του Δημάρχου Μινώα Πεδιάδας.

 

Ερωτάσθε κ.κ. Υπουργοί:


Θα γίνουν οι σχετικές ενέργειες ώστε να επισπευσθούν οι διαδικασίες αναπλήρωσης/αντικατάστασης κενών θέσεων τακτικού προσωπικού της προκήρυξης 3Κ/2018 για το δήμο Μινώα Πεδιάδας;

 

 

 

Ο ερωτών βουλευτής

 

Γεώργιος Λογιάδης