ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον κ. Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

 

Θέμα:  Φάκελος ΠΓΕ Κρήτης και ένσταση του ΣΕΒΙΤΕΛ

 

Οι Α.Γ.Σ Παλαιών Ρούματων, Α.Γ.Σ Μεσκλών, Α.Γ.Σ Γραμβούσας, Α.Γ.Σ Ζυμβραγού και ο Α.Γ.Σ Βιοκαλλιεργητών Μεσσαράς εκπροσωπώντας μια σημαντική μερίδα παρουσιάζουν τις θέσεις τους για τις εξελίξεις που προέκυψαν από την ένσταση του ΣΕΒΙΤΕΛ για το ΠΓΕ ΚΡΗΤΗΣ.

Τα τελευταία χρόνια ιδιαίτερα  μετά την ένταξη μας σε ελαιοκομικούς φορείς  έχουν καταβάλει σημαντικές προσπάθειες για τον εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού τους και την εκπαίδευση των παραγωγών τους έτσι ώστε το προϊόν που παράγεται από τους συνεταιρισμούς να πληρεί τις αυστηρότερες προδιαγραφές των πιο ποιοτικών αγορών παγκοσμίως.

Η προσπάθεια να αναγνωριστεί το ελαιόλαδο ως γεωγραφικής ένδειξης Π.Γ.Ε. Κρήτης αποτελεί το επιστέγασμα αυτής της προσπάθειας και σε κάθε περίπτωση αυτοί θα είναι που θα διασφαλίσουν την τήρηση των προδιαγραφών και οι εγγυητές της επιτυχημένης εμπορικής πορείας του σήματος. Σε αυτό το πλαίσιο και οδηγούμενοι από επαγγελματισμό μα και αγάπη για το προϊόν διεκδικήσαν για την  αναγνώριση ως Π.Γ.Ε όλες οι φάσεις παραγωγής και επεξεργασίας μέχρι και την τελική εμφιάλωση να διενεργούνται εντός της οριοθετημένης γεωγραφικής περιοχής του νησιού μας.  Θεωρούν αδιανόητο ένα προστατευμένο νησιωτικό προϊόν ιδιαίτερα ευαίσθητο σε αλλοιώσεις και με φιλοδοξία κάποια στιγμή να αποκτήσει ακόμα και ισχυρισμό υγείας (λόγω των υψηλών πολυφαινολών) να υπόκειται την ταλαιπωρία λόγω της μεταφοράς εκτός του νησιού αλλά και τον κίνδυνο της υποβάθμισης που εμπερικλείει.

Επίσης, τονίζουν ότι δεν μπορούν να αντιληφθούμε την σκοπιμότητα της ένστασης από τον ΣΕΒΙΤΕΛ, καθώς πολλά από τα μέλη του έχουν ήδη μονάδες μεταποίησης εντός της Κρήτης. Είναι μια κίνηση που δυναμιτίζει μια μακρόχρονη  προσπάθεια να ξεφύγουμε από το οικονομικό τέλμα με αποκορύφωμα την περασμένη χρονιά και να χαράξουμε μια πορεία με προοπτική για τους παραγωγούς του νησιού μας.

Τέλος, οι εκπρόσωποι των παραγωγών της περιοχής καλούν τον ΣΕΒΙΤΕΛ να αποσύρει άμεσα την ένσταση που έχει υποβάλει.

 

 

 

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

Θα αποσύρει άμεσα το ΣΕΒΙΤΕΛ την ένσταση που έχει υποβάλει;

Σε περίπτωση που δεν αποσυρθεί η ένσταση του ΣΕΒΙΤΕΛ είναι διατεθειμένο ΥΠΑΑΤ να μην την κάνει δεκτή;

 

 

 

Ο ερωτών βουλευτής

 

Γεώργιος Λογιάδης