Αναφορά προς το Προεδρείο της Βουλής των Ελλήνων  με αποδέκτες τους Υπουργούς Επικρατείας, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υποδομών και Μεταφορών, κατέθεσε ο βουλευτής Ηρακλείου του ΜέΡΑ25, Γιώργος Λογιάδης.

Ως αναφορά κατατέθηκε επιστολή της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.)

Η επιστολή, με αφορμή το σχέδιο νόμου που έχει κατατεθεί για συζήτηση και ψήφιση στη Βουλή με θέμα: «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη και τις υποδομές» καταθέτει τις προτάσεις της και ζητάει να κληθεί εκπρόσωπος της Ε.Σ.Α.μεΑ κατά τη συζήτησή του στην Επιτροπή, προκειμένου να αναπτύξουν πιο διεξοδικά τις θέσεις της Συνομοσπονδίας.

Πατήστε στο σύνδεσμο για να κατεβάσετε:

2021-3-9 Λογιάδης Εσαμεα

ΕΣΑΜΕΑ